+
 

תושבי אשכול דורשים מיגון

אסור לנו לתת לזה להמשיך.

חייבים להילחם על המדינה שלנו!