+
 

הליך ההצבעה ועידת יש עתיד 2024

לרשות המצביעים יועמדו קלפיות באזור מוגדר.
ניתן להצביע פעם אחת בלבד.
לאחר ההצבעה לא ניתן לשנות את ההצבעה.
באולם ההצבעה דיילי הקלפיות יבצעו זיהוי אל מול תעודה מזהה עם תמונה.
לאחר הזיהוי דייל יפנה את המצביע/ה לעמדת ההצבעה הדיגיטלית.
הצבעה הדיגיטלית היא חשאית ומתבצעת ללא אפשרות זיהוי המצביע.

ההצבעה מתבצעת בתוך פרגוד ואל מול מסך מגע שבו יוצגו תמונות המועמדים.
הליך ההצבעה קל ופשוט:
כדי לסמן מועמד – יש ללחוץ על תמונתו.
לאחר שסימנתם – יש ללחוץ על "סיימתי לסמן".
המערכת תציג מסך אישור סופי עם תמונת המועמד שבחרתם.
יש ללחוץ על "אישור סופי" כדי לאשר את הבחירה.

תוצאות הבחירה יימסרו לחברי הוועידה כשעה לאחר תום ההצבעה.