+

יש עתיד

אנחנו צריכים להחליט לאן מדינת ישראל הולכת. האם היא חוזרת אחורה, לפוליטיקה מושחתת, אלימה וחסרת אחריות, או שאנחנו בוחרים בעתיד של הילדים שלנו.

הבחירות האלו הן על השאלה אם אנחנו רוצים במדינה הזו עתיד משותף והישגים כלכליים ובטחוניים, או שאנחנו חוזרים לשנאות ולכעסים ולשחיתות של העבר. אנחנו מציעים למדינת ישראל מנהיגות, אנחנו מציעים ערכים, אנחנו מציעים תקווה, כבוד הדדי וטוב משותף.