+

מצטרפים
ומשנים

התפקדות

הצטרפות למפלגת יש עתיד – בראשות יאיר לפיד כרוכה במילוי טופס פרטים אישיים, חתימה על ההצהרה הנלווית לטופס, וכן חתימה על הוראת קבע לצורך תשלום דמי חבר שנתיים אשר יחויבו אחת לשנה בגובה של 60 ש"ח החל ממועד ההצטרפות.

ניתן להתפקד גם באמצעות הדפסת טופס פרטים אישיים והצהרה – ושליחתם בדואר רשום לכתובת "יש עתיד בראשות יאיר לפיד" יגאל אלון 157ב' תל-אביב, 6744365. יש לציין על גבי המעטפה "טופס התפקדות". עם קבלת הטפסים במשרדי המפלגה ייצרו עמכם קשר לצורך קבלת פרטי תשלום דמי חבר שנתיים. במקרה של משלוח טפסים בדואר, מועד ההצטרפות למפלגה ייחשב כמועד שבו בוצע התשלום.
תשלום דמי חבר שנתיים הנו תנאי לחברות המפלגה. התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי. התשלום צריך להתבצע על-ידי חבר המפלגה עצמו (או על-ידי קרוב מדרגה ראשונה). תשלום על-ידי גורם אחר שאינו החבר (או קרוב משפחה מדרגה ראשונה) יביא להרחקת החבר מהמפלגה.
לשאלות, והבהרות בכל הנוגע להצטרפות למפלגה אנא פנו לכתובת דוא"ל:
[email protected]
או לטלפון 03-7715054.

פרטי המתפקד.ת

פרטי התקשרות

תקנון ואימות