+
 

המועמדים לתפקיד יו"ר המפלגה

בהתאם לתקנון המפלגה ולתקנון הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה, אלה המועמדים שהגישו מועמדות לתפקיד יו"ר המפלגה, ושמועמדותם אושרה:

1. בן ברק רם

2. לפיד יאיר

הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ייערכו בעת כינוס ועידת המפלגה ביום 28.3.2024 במוזיאון ארץ ישראל, בהצבעה בעמדות ממוחשבות.

פרטים נוספים על שעות כינוס הוועידה, ועל הליך ההצבעה יפורסמו בקרוב.

 

בברכה,

אטל הובן, מנכ"ל

בשם ועדת הבחירות של יש עתיד