+
 

סדר העדיפויות של ממשלת ישראל

ממשלת המנותקים.

משבר קואליציוני, ריבים בתקשורת, פוליגרף, קוצבי לב, ראשי רשויות שנקראים לפגישות דחופות עם ראש הממשלה.

על מה? לא על הצפון, לא על הפריפריה, לא על על חוק הגיוס.

על ג'ובים, על רבני ערים.

 

אסור לנו לתת לזה להמשיך.

חייבים להילחם על המדינה שלנו!