+
הבטחנו וקיימנו

שוויון בנטל

חוק השיוויון בנטל

הבטחנו וקיימנו: שוויון בנטל!

חוק השוויון בנטל עבר לא מעט גלגולים, אבל העיקרון נשאר זהה: אין דבר כזה זכויות בלי חובות. לכולנו יש אחריות על גורלה של המדינה. על הביטחון הלאומי.
החוק עבר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. עשר שנים עמדנו בהפגנות ובצמתים והבטחנו שהיום הזה יגיע. הבטחנו שלא נעצור ולא נשקוט ולא ננוח עד שזה יקרה, ואכן לא עצרנו. הממשלה הזו והמפלגה הזו, יש עתיד, ממשיכות לקיים הבטחות. אנחנו עושים מהלכים שבמשך שנים על גבי שנים אף אחד לא העז לגעת בהם. בביטחון, בכלכלה, בחברה הישראלית. זה לא חוק מושלם, אבל הוא יוביל לזה שיותר חרדים יתגייסו, יותר חרדים ילכו לשירות לאומי, והרבה הרבה יותר חרדים ייצאו לשוק העבודה ויהיו חלק מהכלכלה הישראלית. זה כוחו של המרכז. במקום סיסמאות, פשרות מעשיות שמביאות תוצאות. מבטיחים ומקיימים.