+
מצע יש עתיד
למצע >

מצע ניצולי שואה
ניצולי השואה

מה שינינו?

  • העברנו למשרד לשוויון חברתי, את הרשות לניצולי שואה כדי להעניק להם תמיכה ממשלתית ולהפוך את הרשות מגוף מתקצב בלבד, לגוף אשר מלווה את ניצולי השואה בכל צעד, החל ממיצוי זכויות, תכניות להפגת בדידות ופרויקטים קהילתיים ליצירת מערך מתנדבים ארצי.
  • הגדלנו באופן משמעותי את הקצבאות להם זכאים כלל ניצולי השואה, הגדלנו את הקצבה השנתית הניתנת לניצולי שואה שעלו אחרי 1953, הגדלנו את הקצבאות הניתנות לשורדי שואה הזכאים לקצבת הבטחת הכנסה ודאגנו בעבורם למענק קורונה מיוחד. 
  • פעלנו כדי להקל על ניצולי השואה בתקופת הקורונה על ידי מתן שירותים ייעודיים מרחוק והגעת נציגי קופות החולים לביתם של ניצולי השואה במידת הצורך.

מה נשנה?

  • נמשיך לפעול ללא לאות כדי להיטיב עם כ-161,000 ניצולי השואה שעדיין חיים בישראל ולדאוג שלא יהיה אף ניצול שואה בודד או רעב. 
  • נפעל להנצחת זיכרון השואה בארץ ובחו"ל ונהדק את שיתופי הפעולה בין הארגונים הבינ"ל והמדינות החברות ב"הצהרת טרזין" כדי לסייע לניצולי השואה ברחבי העולם.
למצע המלא

הקדמה

בישראל חיים היום כ-161,000 שורדי שואה, והם הולכים ומתמעטים. לאורך השנים יצרה המדינה סבך בירוקרטי בלתי אפשרי שהביא לכך ששורדים רבים לא הצליחו לממש את הזכויות המגיעות להם; אחרים כלל לא ידעו שהם זכאים לקצבה כזו או אחרת או שנאלצו להיאבק עבור כל החזר או…למצע המלא

בישראל חיים היום כ-161,000 שורדי שואה, והם הולכים ומתמעטים. לאורך השנים יצרה המדינה סבך בירוקרטי בלתי אפשרי שהביא לכך ששורדים רבים לא הצליחו לממש את הזכויות המגיעות להם; אחרים כלל לא ידעו שהם זכאים לקצבה כזו או אחרת או שנאלצו להיאבק עבור כל החזר או הנחה. במשך שנים הממסד הישראלי הקשה ולעיתים אף התעלם ממצוקתם ומצורכיהם של שורדי השואה בישראל. 

 יש עתיד הציבה לעצמה את החובה המוסרית לעשיית תיקון היסטורי, תקציבי ובירוקרטי עבור שורדי השואה. הפעולה הראשונה שנקט לפיד בתפקידו כשר האוצר הייתה ביטול הקיצוץ בשעות הסיעוד של השורדים בהיקף של 50 מיליון שקלים והגדלת התקציב השנתי של השורדים בעוד 100 מיליון שקלים. 

בשלב השני, לאחר שבעיותיהם וצורכיהם הדחופים ביותר של שורדי השואה נלמדו, גובשה תוכנית לאומית לסיוע לשורדי השואה, בהשקעה של למעלה ממיליארד שקלים,      כדי שיוכלו לחיות את השנים האחרונות של חייהם בכבוד וברווחה המגיעים להם. 

מענים ייעודיים בתקופת הקורונה

בתקופת הקורונה שורדי השואה נחשפו ונתקלו בקשיים חדשים, והקשיים הקיימים התעצמו. בדידותם גברה, ולצידה גם הקשיים הכלכליים והנפשיים. לאור זאת, ביוזמת השרה לשוויון חברתי מירב כהן אישרה ממשלת גרמניה העברת "מענק קורונה" מיוחד לשורדי שואה בגובה 20 מיליון שקלים אשר סייע להם בתקופה הקשה. מתוך אילוצי הקורונה, עברו שירותים רבים למתכונת דיגיטלית, ובהם הייעוץ הרפואי, המפגשים החברתיים ותוכני ההעשרה. אולם, רבים מהניצולים לא ידעו לעשות בכך שימוש. כדי להמשיך ולספק שירותי בריאות באופן ראוי, יזמה השרה לשוויון חברתי מירב כהן תוכנית משותפת עם קופות החולים, ובמסגרתה מגיעים נציגי קופות החולים לבתיהם של אלפי שורדי שואה עריריים ומסייעים להם באופן קבוע ופרטני בהיבטים רפואיים, אישיים וחברתיים. 

יש עתיד תמשיך לפעול ולהשקיע משאבים בפיתוח דרכים יעילות ומהירות כדי להפיג את בדידותם של הקשישים בכלל, ושל שורדי השואה בפרט. נפעל כדי להרחיב את מערך ביקורי הבית של נציגי קופות החולים מתוך כוונה להקל על שורדי השואה הערירים, לספק להם שירותי בריאות נאותים ולסייע להם בצורכי היום-יום. נוסף על כך, תפעל יש עתיד להרחבת מערך ההסעות למועדוני היום הקהילתיים המהווים עבור שורדי שואה עוגן חברתי מרכזי וחיוני. 

כצעד ראשון בנושא, עם הקמת הממשלה ה-36, פעלנו להעברת הרשות לזכויות ניצולי שואה למשרד לשוויון חברתי בראשות השרה מירב כהן, וסמכויותיה עודכנו מגוף מתקצב בלבד לגוף המלווה את שורדי השואה בכל התחומים הרלוונטיים, מקצבאות, דרך תוכניות להפגת בדידות ופרויקטים קהילתיים ועד ליצירת מערך מתנדבים בפריסה ארצית. כל זאת, כדי להבטיח ששורדי השואה מקבלים את מיטב הליווי והתשומות הממשלתיות.

סיוע לשורדי השואה

התוכנית הלאומית לסיוע לשורדי השואה- התוכנית הלאומית לסיוע לשורדי השואה, שתקציבה נאמד ביותר ממיליארד שקלים בשנה אשר הוספו לטובת הניצולים, כבר מיושמת במלואה. בעזרת התוכנית הוסדרו והורחבו זכויותיהם של כ-100,000 ניצולי השואה שעדיין חיים עמנו, ונעשה שינוי מהותי בגישה הממסדית כלפיהם: לא רק לתת לשורדים עוד כסף, אלא גם להעביר להם אותו ביתר יעילות ובפחות בירוקרטיה. 

בזכות התוכנית, כל שורדי השואה בישראל מקבלים היום תרופות חינם. התוכנית הרחיבה את אוכלוסיית הזכאים והכירה בזכאותם של עשרות אלפי שורדים      חדשים. בין השאר תוקן עוול מתמשך כלפי 18,500 יוצאי מחנות ההשמדה והגטאות שעלו אחרי 1953 על ידי השוואת זכויותיהם ותנאיהם לאלה של שורדים שעלו לפני כן. הקצבה המינימלית הועלתה ל-2,453 שקלים לחודש, הועברו כספים לצורך טיפולי שיניים ישירות לחשבון הניצולים במקום סחבת וקבלות. ניתן מענק שנתי של 2,000 שקלים לכ-9,000 שורדים, הוענק סיוע לכל החיים לאלמנים ולאלמנות של שורדי       שואה שהתקיימו מהקצבאות שלהן היה זכאי הנפטר. כן הורחבו תקציבי הסיוע לסיעוד, לסיוע נפשי, לשירותי רווחה במרכזי היום ועוד.     

רשימה מאוחדת של כלל שורדי השואה בישראל – לראשונה מזה 65 שנה גובשה בתקופת כהונתו של יאיר לפיד כשר אוצר רשימה מאוחדת של כלל השורדים המוכרים לארגונים בישראל ומטופלים על ידם. רשימה זו היא פרי של עבודה מאומצת של משרדי האוצר והרווחה וכלל הארגונים האמונים על הטיפול בשורדי השואה בישראל. רשימה מאוחדת זו יוצרת לראשונה בסיס מידע המאפשר לוודא שכל שורד שואה ושורדת שואה בישראל נהנים ממלוא הזכויות המגיעות להם. בד בבד ממשיכה הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד לשוויון חברתי בראשות השרה כהן להוביל מהלך כולל לאיתור שורדי שואה נוספים אשר לא פנו מעולם לגופי הסיוע או כאלו שאינם ממצים את כלל זכויותיהם החוקיות.

סיוע כלכלי

סיוע כלכלי לשורדי שואה ומיגור העוני- בתקציב המדינה האחרון הובילה יש עתיד, באמצעות השרה לשוויון חברתי מירב כהן מהלך להגדלת הקצבה השנתית הניתנת לשורדים שעלו לארץ אחרי 1.10.1953 בהשקעה של 300 מיליון שקלים. אישור המהלך הביא להגדלת הקצבה השנתית מכ-4,000 שקלים ל-6,500 שקלים. בד בבד הובילה יש עתיד את הגדלת קצבת הבטחת הכנסה, שלה זכאים רבים משורדי השואה העניים, בכ-6,000 שקלים בשנה. נוסף על כך, בעקבות יוזמת השרה כהן, ניתן מענק מיוחד בתקופת הקורונה אשר הגדיל את הקצבה הניתנת מגרמניה ב-4,200 שקלים בשנה. זאת לצד מענק שנתי נוסף בגובה 1,750 שקלים למקבלי הרנטות הסובלים היום מדמנציה, מאלצהיימר וממחלות נוספות בעלות השלכות קוגנטיביות. כתוצאה מסדרת הפעולות שהובילה יש עתיד באמצעות השרה כהן, גדלה הכנסה השנתית לשורדי השואה העניים מכ-4,000 שקלים בשנה לכ-13,000–18,000 שקלים בשנה. 

 יש עתיד תמשיך לפעול לשיפור רווחתם של כלל שורדי השואה כדי להבטיח ששום שורד לא יסבול מעוני. 

ריצ'ינג אאוט למיצוי זכויות

תהליך ריצ'ינג אאוט למיצוי זכויות- מצאנו כי שורדי שואה נתקלים בקשיים בירוקרטיים במיצוי זכויות, הם אינם מלווים ואינם יודעים למי לפנות. בהתאם לכך, הנחינו את הרשות לזכויות ניצולי שואה לפעול באופן אקטיבי, עם העברתה למשרד לשוויון חברתי, לסיוע במיצוי זכויות לשורדים. במהלך השנה החולפת בוצעו מעל ל-60,000 שיחות יזומות לשורדי שואה ו-17,000 ביקורי בית כדי לסייע להם במיצוי זכויותיהם ווידוא שהם מקבלים עזרה וליווי בתהליך הבירוקרטי. במסגרת הסיוע, יזמה השרה כהן שיתוף פעולה עם רשות המיסים לבחינה יזומה לזכאות להחזרי מיסים לשורדי שואה. בעקבות המהלך נהנו בשנה החולפת אלפי שורדי שואה מהחזרי מיסים בסכום מצטבר של 10 מיליון שקלים. 

תרופות חינם לכל ניצולי השואה בישראלדאגנו לכך שכל שורדי השואה בישראל יהיו זכאים לקבל חינם את כל התרופות שבסל התרופות על ידי הרחבת ההנחה לתרופות. השורדים מקבלים היום הנחה של 100% עבור השתתפות עצמית לתרופות שבסל התרופות, זאת לעומת ההנחה הקודמת, שעמדה על עד 50%. בעקבות השינוי חלה הנחה זו גם על כ-80,000 שורדי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית ולא קיבלו לפני כן הנחה ברכישת תרופות כלל. 

השוואת תנאים ליוצאי מחנות וגטאות שעלו אחרי 1953 – בזכות התוכנית הלאומית לשורדי שואה, זכו כ-18,500 שורדי שואה יוצאי מחנות ההשמדה והגטאות שעלו אחרי 1 באוקטובר 1953      לתנאים שווים לאלו של שורדי השואה שעלו לפני 1 באוקטובר 1953 ומקבלים את זכויותיהם על פי חוק נכי רדיפות הנאצים. הכרה זו היא תיקון לעוול מתמשך שמקורו בהחלטה שרירותית של מועד קובע לעלייה לארץ. 

המצב הקודם הביא לאבסורד שבו שני שורדים שהיו יחד באותו גטו או מחנה ריכוז ועלו ארצה בתאריכים שונים, לא זכו לאותן זכויות. מי מהם שעלה ארצה לאחר התאריך הקובע, היה זכאי רק קצבה אחידה בגובה 1,500–1,800 שקלים לחודש בלבד. כעת השוו התנאים לתנאי השורדים שעלו לפני 1953, וזכאותם גדלה משמעותית לקצבה שנעה בין 2,200 ל-5,400 שקלים. 

אותם שורדים זכאים היום לתגמול על פי מצבם הסוציאלי (השלמה להכנסה של 5,300–8,800 שקלים לחודש), והם יכולים להגיש בקשה להחמרה לוועדה רפואית ובקשה להכרה במחלות. השוואת התנאים כוללת גם תגמולים מוגדלים לנזקקים ונצרכים, בגובה 5,317–9,000 שקלים לחודש (בכפוף למבחן הכנסות ובהתאם לדרגת הנכות), מימון מלא של טיפול רפואי במחלות שהוכרו כקשורות לרדיפות השואה, ותגמול שארים (קצבה לבן הזוג של הניצול לאחר פטירתו).

נוסף על כך, כחלק מהתוכנית הלאומית לסיוע לשורדי השואה, יש עתיד הביאה להגדלת הקצבה החודשית המינימלית לכל שורד שואה, לסכום של 2,453–6,160 שקלים לחודש. זאת לעומת הקצבאות בעבר, שעמדו על 1,825–5,400 שקלים לחודש. הגדלת הקצבה המינימלית סייעה באופן מיידי ל-70,000 ניצולי השואה, לנכי רדיפות הנאצים ול-18,500 ניצולי השואה יוצאי מחנות ההשמדה והגטאות, הזכאים לזכויות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים.

על אף הנעשה לטובת אוכלוסייה זו, עדיין מדובר בקבוצה שרבים ממנה חיים בדלות וסובלים מחוסר. יש עתיד תמשיך להציב את נושא השורדים בראש סדר העדיפויות ותפעל להגדלת התמיכה בקבוצה זו במטרה לעבור ממענק שנתי לקצבה חודשית, מתוך הבנה שזוהי חובתנו לאפשר לכל שורדי השואה חיים בכבוד.

מענק שנתי

מענק שנתי של 2,000 שקלים לניצולי השואה מהמעגל הראשון- הוסדרה זכאותם של ניצולים נזקקים למענק שנתי של 2,000 שקלים. מענק זה, שעלותו כ-36 מיליון שקלים, נועד לתת סיוע ישיר לשורדי השואה, בין השאר למימון הוצאות חיוניות ודחופות. 

שינוי מבחן הכנסה לקבלת קצבת סיעוד של הביטוח הלאומי – קצבת הסיעוד של ביטוח לאומי משולמת על פי המבחן של היקף הכנסת הקשיש. הקשיש זכאי רק למחצית הקצבה, כאשר הכנסתו עולה על 10,551 שקלים בחודש, ומעל הכנסה של 15,827 שקלים הקשיש אינו זכאי לקצבת סיעוד כלל. 

כדי למנוע מצב שבו "יד אחת נותנת ויד אחרת לוקחת", החליט שר האוצר לשעבר יאיר לפיד לשנות את מבחן ההכנסה לצורך זכאותו של הקשיש. מבחן ההכנסה לקצבת הסיעוד לא יכלול את הקצבאות המשולמות על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה. שיטת מבחן תקדימית זו מעמידה במרכז את שורד השואה ואת פליטי השואה בעלי ההכנסה הנמוכה ביותר.

הגדלת הזכאות לשעות סיעוד לשורדי השואה וצמצום הבירוקרטיה למימושה – אוכלוסיית שורדי השואה הולכת ומתבגרת, כאשר מכסת שעות הסיעוד המוקצבת להם מצומצמת ואיננה מספיקה לצורכי היום-יום. הצעד הראשון שעשה שר האוצר לשעבר יאיר לפיד עם כניסתו למשרד הייתה הקצבה מיידית של 50 מיליון שקלים לשורדי השואה, שמרביתם הוקצו לתוספת תשע שעות סיעודיות אשר קוצצו משורדי       השואה. 

אף שמנענו את הקיצוץ בשעות הסיעוד, עדיין שורדי השואה אינם מקבלים היקף שעות סיעוד מספק, ונפעל להרחיבו. מכסת שעות הסיעוד מתקבלת ברובה מהביטוח הלאומי, וחלקה משולם על ידי המדינה באמצעות הקרן לרווחת ניצולי שואה. כחלק מהמדיניות שהובלנו לצמצום הבירוקרטיה בדרך למימוש הזכאות, נביא לאיחוד במכסות השעות, כדי ששורדי השואה לא יאלצו לכתת את רגליהם בין המוסדות השונים כדי לקבל את הסיוע הסיעודי שהם כה זקוקים לו. 

שינוי מבחן הכנסה לקבלת קצבת סיעוד של הביטוח הלאומי – קצבת הסיעוד של ביטוח לאומי משולמת על פי המבחן של היקף הכנסת הקשיש. העלנו את רף ההכנסה שממנו זכאי הקשיש רק למחצית הקצבה מ-8,955 ל-10,551 שקלים בחודש, והעלינו את גובה ההכנסה שמעליה אין זכאות לקצבת סיעוד מ-13,432 שקלים ל-15,827 שקלים. יש עתיד תמשיך לפעול להרחבת הסיוע בשעות סיעוד עבור שורדי השואה, הן באמצעות הקצאת תקציבי מדינה נוספים והן באמצעות הסכמים מול מדינות זרות. 

החזרי מס

במסגרת יוזמה שהובילה השרה כהן עם רשות המיסים נבדקה זכאותם של עשרות אלפי שורדי שואה להחזרי מס. כתוצאה מיוזמה זו הצלחנו לסייע לאלפי שורדי השואה לקבל החזרי מס בסכום מצטבר של 10 מיליון שקלים בשנה החולפת. 

שיפוצי בתים

גילם הממוצע של שורדי השואה עומד היום על 85.5. תאונות אישיות ופציעות רבות בגילים אלו מתרחשות בתוך הבית. על כן החלטנו להרחיב את פרויקט שיפוצי הבתים לשיפור הבטיחות וההנגשה בבתיהם של שורדי שואה, ולשם כך הקצנו 3 מיליון שקלים. הפרויקט עתיד לתת מענה ל-600 בתי אב במהלך השנה הקרובה.

ליווי ומיצוי זכויות

סיוע אקטיבי – בהנחיית השרה מירב כהן ביצעה הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד לשוויון חברתי כ-17 אלף ביקורי בית וערכה למעלה מ-60 אלף שיחות יזומות בשנה החולפת במטרה לסייע לעשרות אלפי שורדים לממש את זכויותיהם ולהרחיב את סל השירותים המוענק להם. 

סיוע לבני זוג של שורדי שואה שנפטרו – במסגרת התוכנית הלאומית לסיוע לשורדי השואה, הוחלט על הענקת סיוע לבני הזוג ולבנות הזוג של שורדי שואה שנפטרו, גם לאחר השנה השלישית לפטירתם. היקף קצבת הסיוע הוא 2,000 שקלים לחודש מהשנה הרביעית לפטירה. בזכות יוזמה זו ימשיכו בני הזוג להיות זכאים לקצבה של 2,000 שקלים למשך כל חייהם.

החזר מס קנייה באופן אחיד וללא צורך בהגשת טפסים – בעבר נדרשו ניצולי השואה לפרוצדורה בירוקרטית ממושכת ומסורבלת כדי לקבל החזר מיסים עבור מוצרי חשמל שקנו. עם יישום התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה, כל הניצולים הזכאים מקבלים את ההחזר באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת טפסים. מדובר בהחזר שנתי אחיד של 350 שקלים עבור רכישות של מוצרי חשמל, תנורי חימום, ציוד ביתי ועזרים רפואיים. גם הזכאות להטבה הורחבה, וכעת זכאים לה כלל הניצולים שהוכרו כנכי המלחמה בנאצים, ללא קשר לאחוז הנכות שהוכר להם. 

עיגול אחוזי נכות – לפי תיקון תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) התשע"ג-2013, שנחתמו וקודמו על ידי שר האוצר לשעבר יאיר לפיד במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות על ידי ועדה רפואית, והדרגה מבוטאת בשבר אחרי המספר השלם, מעוגלים אחוזי הנכות למספר השלם שאחרי השבר. צעד זה מגדיל את הקצבה החודשית במאות שקלים בחודש לניצולים הנמצאים על סף המדרגה הבאה של הקצבה.

הגברת היקף שירותי הרווחה לניצולי השואה במרכזי יום של משרד הרווחה – משרד הרווחה מפעיל מרכזי יום הפרוסים ברחבי הארץ ומהווים מסגרות יומיות לקשישים ולשורדי השואה. כדי לתת מענה לכלל הצרכים של שורדי השואה, הרחבנו את היקף השירותים במסגרת מרכזי היום של משרד הרווחה. השירותים במרכזים כוללים הסעות, ארוחות, טיפול אישי, פעילות חברתית ותעסוקתית וקידום בריאותם האישית של הקשישים. יוזמה זו היא תוספת משמעותית לרווחתם של ניצולי השואה העושים שימוש בשירותים אלו.

מחשבון זכויות ניצולי השואה – ניצולי שואה רבים אינם מממשים את כלל הזכויות המגיעות להם, אם בשל חוסר ידע, אם בשל קושי בהמצאת אישורים וטפסים. כדי להפוך את המידע לנגיש לכל ניצולי השואה ולמעגל התומך בהם, פעלנו להקמת "מחשבון הזכויות" – אתר אינטרנטי אשר בו מרוכזות כל הזכויות והזכאויות של ניצולי השואה. מחשבון הזכויות לניצולי השואה הוא כלי מקצועי, פשוט לשימוש, המאפשר לכל ניצול שואה לממש את זכויותיו. 

מימוש זכויות לניצולי שואה דמנטיים נפעל למימוש זכויות אוטומטי לניצולי שואה הלוקים בדימנציה, בהיקף של כ-30 מיליון שקלים בשנה.

 יש עתיד תפעל לצמצום הבירוקרטיה הכרוכה בפנייה ובערעור על הוועדות הרפואיות של שורדי השואה כדי להקל על השורדים הכרה ותשלום עבור אחוזי נכות. במסגרת זו נפעל לקבוע תשלום אחיד למקבלי קצבה עד ל-49% נכות, כך שכל מי שמחזיק באחוז הנכות הנקבע ונמוך ממנו יקבל את התשלום המקסימלי. כלל אחיד כזה יצמצם משמעותית את הבירוקרטיה סביב עבודת הוועדות הרפואיות ויביא לעלייה בתשלום שהשורדים מקבלים.

סיוע נפשי

הגדלת תקציבים לטובת סיוע נפשי ופסיכולוגי – הגדלנו את היקף התקציב המיועד לסיוע נפשי ופסיכולוגי לניצולי השואה מהמעגל השני, על פי הצורך הרפואי של כל שורד . הרחבת הסיוע תאפשר גם ל- 70,000 פליטי שואה שעלו לארץ לאחר שנת 1953 ושאינם שורדי מחנות ההשמדה והגטאות זכאות למענק שנתי בסך 3,600 שקלים לצורך טיפול נפשי, על פי ההסדרים המופעלים היום עם ניצולים המוכרים לפי חוק נכי רדיפת הנאצים.

טיפולים נפשיים

במהלך השנה החולפת השקענו כ-60 מיליון שקלים במתן מענה נפשי באמצעות טיפולים פרטיים וקבוצתיים עבור כ-7,000 שורדי שואה. הטיפולים ניתנים על ידי פסיכולוגים ומטפלים קליניים במגוון רחב של סוגי טיפול: באמצעות בעלי חיים, אומנות, מוזיקה ועוד. בכוונת יש עתיד להרחיב את הטיפולים ואת התוכניות הניתנות בתחום הסיוע הנפשי בהתאם לצרכים המשתנים של שורדי השואה. 

מערך מתנדבים

השקענו בשנה החולפת כ-3 מיליון שקלים בהפעלת מערך התנדבות בפריסה ארצית עבור שורדי שואה. המערך מונה כ-7,000 מתנדבים הנמצאים בקשר שוטף עם השורדים, מסייעים בהפגת בדידותם ומסייעים להם בצורכי היום-יום. יש עתיד תפעל להרחבת מערך ההתנדבות עבור קשישים בכלל, ושורדי שואה בפרט, מתוך אמונה כי מעורבות חברתית למען הקשישים שלנו תורמת רבות לחוסן החברתי והלאומי של החברה הישראלית. 

הנצחת זיכרון השואה

מחובתנו הלאומית להנציח את זכר השואה ולבנות גשר זיכרון חזק בין העבר לעתיד למען הדורות הבאים. 

תמיכות – מאז כינונה של הממשלה לפני כשנה הגדילה השרה מירב כהן את תמיכת המשרד לשוויון חברתי בעשרות ארגונים ועמותות העוסקות בהנצחת זיכרון השואה. השרה כהן פעלה להגדלת התמיכות לסכום מצטבר של מעל ל-3.6 מיליון שקלים – גידול של כ-20% מהשנה הקודמת. 

"סרטים שזוכרים" – במטרה להנגיש את סיפורי השואה לדור הצעיר בארץ השקנו בשנה החולפת את התוכנית "סרטים שזוכרים" בשיתוף רשתות הקולנוע ברחבי הארץ. במסגרת תוכנית זו אנו מסבסדים את הכניסה לבתי הקולנוע למגוון סרטים העוסקים בשואה בעלות סמלית של 10 שקלים בלבד. 

הנצחת השואה בחו"ל – במהלך השנה האחרונה יזמה השרה לשוויון חברתי מירב כהן שיתוף פעולה ראשון מסוגו עם ממשלת צ'כיה למען הנצחת זיכרון השואה וקורבנותיה בקרב הדור הצעיר בצ'כיה. במסגרת התוכנית המשותפת, בשיתוף עמותת "זיכרון בסלון", מקיימים שורדי שואה דוברי צ'כית, מישראל, מפגשים ב"זום" עם בני נוער מצ'כיה במסגרת שיעורי היסטוריה וחולקים עימם את סיפורם האישי, המשפחתי והלאומי. במפגשים אלו חושפים השורדים את בני הנוער לזוועות שחוו בתקופת מלחמת העולם השנייה, ולאחר מכן מקיימים התלמידים סדרת דיונים מעמיקה בנושא. בהמשך צפויה התוכנית להתרחב גם למדינות נוספות.

 יש עתיד תמשיך לקדם יוזמות ותוכניות להנצחת זכר השואה באמצעות תמיכה בארגוני ההנצחה בארץ, תקצה משאבים לפרויקטים לאומיים לתיעוד עדויות השורדים, זאת לצד קידום הסכמים עם מדינות זרות לפיתוח תוכניות להנצחת זיכרון השואה וקורבנותיה בכל מדינה. במקביל, נפעל להקמת ועדה ציבורית מקצועית לחשיבה אסטרטגית על אופן הנצחת השואה וקורבנותיה ב"דור ללא שורדים". 

פעילות בין-לאומית

פעילות בין-לאומית למען שורדי השואה- במהלך השנה האחרונה הובילו ראש הממשלה יאיר לפיד והשרה לשוויון חברתי מירב כהן הסכמים עם ממשלת גרמניה להכרה בעשרות אלפי שורדי שואה שחיו ברחבי רומניה ובולגריה ב"גטאות פתוחים". שורדים אלו, אשר סבלו מרדיפת השלטון הנאצי, מהתנכלויות וממגבלות על חופש התנועה, לא הוכרו עד היום ולא זכו לפיצוי על סבלם. כתוצאה מההכרה ע"י ממשלת גרמניה, שהובילו ראש הממשלה יאיר לפיד והשרה כהן, קיבלו השורדים במהלך השנה האחרונה פיצויים חד-פעמיים, באופן רטרואקטיבי, בגובה של 100–200 אלף שקלים כל אחד. כתוצאה מההכרה שהושגה, נוסף על הפיצוי החד-פעמי, קיבלו השורדים זכאות לקצבה חודשית לכל החיים. סך הפיצויים שניתנו לעשרות אלפי שורדי שואה, כתוצאה מההסכם עם ממשלת גרמניה שהובילו ראש הממשלה יאיר לפיד והשרה כהן בשנה האחרונה, מסתכם בכ-1.5 מיליארד שקלים. מהלך מדיני נוסף המגובש בימים אלו על ידי ראש הממשלה יאיר לפיד והשרה כהן מול ממשלת רומניה צפוי להביא להכרה של הביטוח הלאומי הרומני בשורדי שואה מישראל על בסיס המסמכים האישיים של השורדים המוכרים ע"י ממשלת ישראל. מהלך זה עתיד לסלול את הדרך לכ-15,000 זכאים להגשת תביעה וזכאות לקצבה חודשית בגובה 1000–2500 שקלים מממשלת רומניה, נוסף על הקצבאות הניתנות להם היום. 

 יש עתיד תהדק את שיתוף הפעולה עם הארגונים הבין-לאומיים ועם המדינות החברות ב"הצהרת טרזין", הפועלות למען רווחת שורדי השואה. שיתוף הפעולה הבין-לאומי הניב שורה של הישגים בשנת 2020, ובהם מענקים מיוחדים לתמיכה בשורדי השואה בעת משבר הקורונה, בסכום כולל של 450 מיליון שקלים לזכאי קצבה שנתית; וכן הסדרת ההכרה של ממשלת גרמניה בשנה החולפת בזכאותם של כ-18,000 שורדי שואה נוספים, יוצאי גטאות פתוחים ברומניה ובבולגריה, למעבר מקצבה שנתית לחודשית. אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף הפעולה בין הגופים השונים למען שורדי השואה. נמשיך לפעול ביתר שאת כדי לקדם הסכמים נוספים עם מדינות העולם להכרה, לפיצוי כספי ולהבאת צדק היסטורי לשורדי השואה, לבני משפחותיהם ולמדינת ישראל.

קח אותי לנושאים העיקריים