+
מצע יש עתיד
עמוד ראשי – יש עתיד > מצע יש עתיד > עידוד שילוב הציבור החרדי בחברה הישראלית
למצע >

מצע עידוד הציבור החרדי בחברה
עידוד שילוב הציבור החרדי בחברה הישראלית

מה שינינו?

  • קידמנו את חוק השוויון בנטל כדי לעודד גיוס של חרדים. במסגרת החוק הצענו להוריד את גיל הפטור עבור לומדי התורה ל-21 על מנת לאפשר את שילובה של החברה החרדית בשוק העבודה.
  • קידמנו מרכזי תעסוקה לחרדים יוצאים בשאלה.

מה נשנה?

  • נחוקק את חוק הגיוס אשר עבר בקריאה ראשונה בכנסת הנוכחית ונוריד את גיל הפטור עבור לומדי התורה ל-21 על מנת לאפשר את שילובה של החברה החרדית בשוק העבודה.
  • נחייב לימודי ליב"ה ( מתמטיקה ואנגלית ) במגזר החרדי בכדי לסייע בהשתלבותם בשוק העבודה ורכישת כישורי חיים.
  • נעודד השתלבות חרדים בשוק העבודה ונסייע באמצעות הקמת מרכזי הכוונה תעסוקתית והשקעה בתשתיות אינטרנט.
למצע המלא

הקדמה

יש עתיד שואפת לקיומה של חברה ישראלית אחת, מאוחדת, על כל מרכיביה ורבדיה השונים, שכולם בה ערבים זה לזה. אנו מאמינים בחובתנו לעשות תיקון בשסע הקורע את החברה, ליצור חיבור אמת: תרבותי, קהילתי, כלכלי ולאומי, בין הציבור החרדי לכלל הציבור בישראל וללמוד לחיות יחד מתוך…למצע המלא

יש עתיד שואפת לקיומה של חברה ישראלית אחת, מאוחדת, על כל מרכיביה ורבדיה השונים, שכולם בה ערבים זה לזה. אנו מאמינים בחובתנו לעשות תיקון בשסע הקורע את החברה, ליצור חיבור אמת: תרבותי, קהילתי, כלכלי ולאומי, בין הציבור החרדי לכלל הציבור בישראל וללמוד לחיות יחד מתוך הבנה, שיתוף, וגיבוש ערכים משותפים. 

אנו מאמינים כי חברה ללא ערכי יסוד משותפים וכזו המקוטבת לקבוצות שונות, עם זכויות וחובות שונות, היא חברה הניצבת בפני סכנת התפוררות. מצב שבו קבוצה הולכת וגדלה בציבור אינה משתתפת בשוק העבודה, פטורה מחובות אזרחיות המוטלות על חלק ניכר מהציבור ואינה מעניקה כלים יסודיים שנועדו להפוך את הדור הבא ליצרני ותורם, הוא מצב המטיל איום גם על המשך שגשוגה של הכלכלה הישראלית. 

יש עתיד הובילה לחקיקת חוק השוויון בנטל, חוק המעניק פתרון לסוגיה החברתית המשמעותית והמפלגת ביותר בציבוריות הישראלית שהפילה ממשלות ופירקה קואליציות. אחרי 65 שנה התחלנו לסגור את הפצע הכי מדמם של החברה הישראלית. חוק שהביא לגיוס של מאות רבות של חרדים לצה"ל ושחרר עשרות אלפים צעירים שהיו כלואים בישיבות לשוק העבודה. חוק השוויון בנטל מסדיר את חובת הגיוס לחילונים ולחרדים כאחד, על החובות ועל הזכויות הנגזרות ממנה. החוק מטיל חובת התייצבות כללית ומכיל סנקציות פליליות על המשתמטים משירות ועל אי עמידה ביעדי הגיוס בשנה הקובעת. בחוק נקבעו יעדי גיוס ברורים לשירות צבאי ואזרחי של הציבור החרדי העולים משנה לשנה. לא עוד חוק טל או מתווים זמניים ופרטניים כאלו ואחרים, אלא חוק אחד לכולם. 

ההסדר שגובש מתחשב בצורכי האוכלוסייה החרדית מחד גיסא ומייצר לראשונה חוק אחד לכולם המטיל חובת גיוס גם על הציבור החרדי בישראל מאידך גיסא. החוק קיצר את שירות החובה לגברים משלוש שנים ל-32 חודשים. 

בשנת הגיוס 2013–2014, השנה שבה הושם החוק באופן מלא, נרשמה עליה של 39% בשיעור החרדים שהתגייסו לצה"ל לעומת שנת הגיוס שקדמה לה. החוק מאפשר לאלפי חרדים להיכנס למעגל העבודה, לפרנס את משפחותיהם בכבוד ולהפוך לאזרחים יצרניים. מדובר במנוף צמיחה אמיתי לכלכלת ישראל. הנתונים הדרמטיים שנמדדו בעת יישום החוק מראים עלייה של 300% במספר החרדים אשר פנו למרכזי ההכוון התעסוקתי בבקשה להשתלבות בשוק העבודה. 

הממשלה ה-34 ביטלה את התיקון לחוק. בעקבות עתירה שהגישה יש עתיד קבע בית המשפט העליון כי ביטול החוק פוגע בעקרון השוויון והנחה את הכנסת לחזור לחקיקה שוויונית. יש עתיד תפעל לקידום חוק הגיוס אשר עבר בקריאה הראשונה בכנסת הנוכחית. נוריד את גיל הפטור עבור לומדי התורה ל-21 כדי לאפשר את שילובה של החברה החרדית בשוק העבודה.

במקביל נחייב לימודי יסוד במערכת החינוך החרדית, כדי שכל ילד בישראל ילמד אנגלית ומתמטיקה, שני מקצועות החיוניים להשתלבות עתידית בשוק העבודה. כך נוכל ליצוק ערכי יסוד משותפים וכלים פרקטיים שיסייעו לכל ילד להפוך בבוא היום לאזרח יצרני, תורם ומשלם מיסים. נוסיף מסלולי שירות אזרחי מגוונים ומשמעותיים אשר במסגרתם ישרתו החרדים במשטרת ישראל, במכבי האש ובשירות בתי הסוהר, זאת נוסף על הגדלה משמעותית של כ-50% בהיקף השירות האזרחי. נוסף על כך, נדאג לאוכלוסיית היוצאים בשאלה במגזר החרדי, אשר על פי הערכות מהווה היום כ-15% מהאוכלוסייה.

מנגנוני פיקוח – חוק השוויון בנטל של יש עתיד קובע מנגנוני פיקוח של משרד הביטחון על קיום תנאי דחיית השירות ונוכחות התלמידים בישיבות. זאת לצד מערכת ענפה של תמריצים חיוביים ושליליים המדרבנת את הישיבות עצמן לעמוד ביעדי הגיוס ומטילה סנקציות על אלה שאינן עומדות בהן.

עידוד גיוס לצה"ל (50–100 מלש"ח בשנה) – נמשיך ונרחיב את התמיכה במסלולי הגיוס הקיימים בצה"ל עבור חרדים. כמו כן נעודד גיוס חרדים לצה"ל דרך תמיכה בארגוני המגזר השלישי. נתקצב עמותות המעודדות גיוס ותומכות במתגייסים חרדים לצבא. יתר על כן, בשנים האחרונות החלו לפעול ישיבות הסדר חרדיות המתמודדות עם קשיים בירוקרטיים רבים יש עתיד תפעל לעידוד מגמה ברוכה זו על ידי הסדרת הרגולציה בנושא.

הרחבת היקף ומשך השירות האזרחי והוספת מסלול אזרחי-בטחוני – חוק השוויון בנטל מרחיב את היקף השירות האזרחי ואת משכו ומוסיף מסלול אזרחי-ביטחוני לביצוע שירות משמעותי בגופים, כדוגמת המשטרה ושירות בתי הסוהר. לצה"ל ניתנת זכות הבחירה הראשונית מבין החרדים המיועדים לגיוס. אלו שלא יגויסו על ידי צה"ל יופנו לשירות אזרחי, וכן נוסיף לו מסלולים מיוחדים של שירות אזרחי-ביטחוני משמעותי בכיבוי אש, במד"א, במשטרה, בכוחות הצלה ובעוד מסלולים. מסגרות שירות אלו יאפשרו סיוע לגופים התומכים ויתנו הזדמנות לאותם חרדים לרכוש יכולות מקצועיות שיסייעו להם להשתלב בשוק התעסוקה בהמשך. כדי להבטיח כי שירות החרדים יהיה שירות משמעותי, נקבעו מנגנונים שיסיעו לכך שיתרום לכלל החברה.

שילוב בשוק העבודה ובאקדמיה

גידול משמעותי במספר החרדים המשתלבים בשוק העבודה ובאקדמיה- "כָל תּוֹרָה שֶׁאֵין עִמָּהּ מְלָאכָה, סוֹפָהּ בְּטֵלָה". חוק השוויון בנטל של יש עתיד יוצר מערכת המעודדת ומסייעת השתלבות בשוק העבודה. חוק טל קבע כי אדם שלא שירת בצה"ל יחויב להישאר במסגרת הישיבה. מצב זה הביא לכך שגברים חרדים רבים נעדרו משוק העבודה ונאלצו להתקיים מקצבאות שונות. חוק השוויון בנטל שהובלנו הביא ליציאתם של עשרות אלפי חרדים לשוק העבודה. עם ביטול החוק התהפכה המגמה, וב-2018 בלבד נרשם גידול של 21% במספר החרדים הלומדים בישיבות. נוסף על כך, וכצעד משלים להורדת גיל הפטור ל-21, יש להרחיב את מסלולי התעסוקה לחרדים אשר יקבלו את הפטור.

מרכזי הכוונה תעסוקתיים

הקמת מרכזי הכוונה תעסוקתיים- בעקבות חוק השוויון בנטל של יש עתיד הוקמו מרכזי הכוונה תעסוקתיים לציבור החרדי ברחבי הארץ. מטרתם של המרכזים היא לסייע להשתלבותן של האוכלוסיות הבלתי מועסקות במעגל העבודה. מדובר בתוכנית בהשקעה של כ-500 מיליון שקלים על פני חמש שנים. המרכזים החדשים, המופעלים באמצעות הרשויות המקומיות, מספקים ליווי משלב ההכוונה והענקת ההכשרה הנדרשת למקצועות השונים ועד להשמה ולעידוד מעסיקים לקלוט את העובדים החדשים. במרכזי ההכוון מקבלים המשתתפים מגוון שירותים שיסייעו להם להשתלב בעולם התעסוקה הכוללים אבחון מקצועי, הכוונה מקצועית, ייעוץ למסלולים מקצועיים על פי כישוריהם, סדנאות לכישורים נדרשים לשוק העבודה, ליווי בלימודים ובתעסוקה. 

נוסף על כך, מקבלים המשתתפים ייעוץ והכוונה ללימודים: הכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים, שיעורי עזר ועוד. התוכנית כוללת תמריצים למעסיקים בגין העסקת עובדים מקרב האוכלוסייה החרדית וכן מימון להכשרות פנים-מפעליות. נפעל להקמת שישה מרכזים נוספים במתכונת דומה ברחבי הארץ.

נוער נושר חרדי

בעיית הנוער הנושר ממסגרות הלימוד במגזר החרדי היא בעיה לא מטופלת ההולכת ומחמירה עם השנים. גיל הנוער הנושר ירד ל-12, והמדינה אינה מצליחה לספק תמיכה ראויה לנוער חסר עורף משפחתי זה. יש עתיד תתקצב קידום מענים מותאמים עבור נוער זה הזכאי לתמיכת המדינה כמו כל נוער אחר.

מבחני השתכרות

מבחני השתכרות (יוזמה של ליברמן)- היום המדינה מממנת תחומים רבים בחיי היום-יום של המגזר החרדי אשר אינם ממומנים עבור שאר המגזרים. יש עתיד תפעל לתקן הפליה זו. נפעל לקדם תיקון חקיקה אשר יקבע כי משפחות חרדיות יקבלו תמיכה בתשלומי מעונות היום והארנונה, רק בתנאי ששני בני הזוג במשפחה עובדים יחד 140% משרה ומעלה.

חיוב לימודי בסיס

חיוב לימודי בסיס בכלל מוסדות הלימוד בישראל- לימודי הבסיס, ובמיוחד לימודי אנגלית ומתמטיקה (שהם חלק מתוכנית הבסיס), נועדו להשיג שתי מטרות עיקריות: האחת, להיות חוליה מקשרת בין כל פלגי העם ומגזריו כדי ליצור מכנה משותף בסיסי, שהוא חיוני ליצירת הרמוניה בין חלקי החברה השונים. השנייה, לתת בידי כל ילד בישראל כלים בסיסיים להתמודדות עם החיים המודרניים ולמימוש הזכות לשוויון הזדמנויות בפיתוח אישיותו ועצמאותו הן בילדותו והן בבגרותו. תוכנית היסוד נועדה לחשוף כל תלמיד בישראל לתכנים לימודיים בסיסיים בעלי אופי כללי, לאומי ואוניברסלי. תכנים אלו הם הגרעין הבסיסי, המשותף והמאחד לזרמים השונים בחברה הישראלית. תוכנית היסוד יוצרת מכנה משותף בין תלמידי הזרמים השונים ברמת התוכן וכן ברמה המושגית והערכית ובכישורי החשיבה והלמידה.

ביטול חוק נהרי

שר החינוך לשעבר שי פירון הוביל תוכנית אסטרטגית כוללת להסדרת החינוך החרדי, כך שתוכנית הלימודים תכלול את מקצועות הליבה. במסגרת תוכנית זו בוטל חוק נהרי, תיקון לחוק חינוך ממלכתי שהועבר ב-2007, אשר חייב רשויות מקומיות לתקצב מוסדות חינוך המוגדרים כ"חינוך מוכר שאינו רשמי", כדוגמת המוסדות החרדיים. עצירת המימון הממלכתי למוסדות שאינם מחויבים ללימודי ליבה, המונעים את השתלבותם של עשרות חרדים בשוק העבודה בעתיד, היא חלק ממדיניות מעודדת השתלבות בשוק העבודה שמובילה יש עתיד. על ידי ביטול החוק נחסכו כ-400 מיליון שקלים מתקציבי השלטון המקומי. מימון מוסדות חינוך פרטיים על ידי הרשויות חזר להיות בגדר רשות ולא חובה. הממשלה הנוכחית, בכניעתה לעסקנים חרדים, החזירה את החוק אך אנחנו נשוב ונבטלו.

תמיכה ביוצאים בשאלה

אוכלוסיית היוצאים בשאלה במגזר החרדי מהווה היום כ-15% מהאוכלוסייה. נוסף על כך, יש הערכות, ולפיהן כ-15% נוספים הם חילונים "בארון", אשר אינם מגדירים עצמם יוצאים בשאלה מסיבות תרבותיות. יש עתיד תפעל לספק מענה לאוכלוסייה זו, אשר פעמים רבות חווה ניכור מסביבתה הקרובה עם היציאה בשאלה. היום יש מענים מסוימים לקהילת היוצאים בשאלה הדומים למענים אשר מקבלים חרדים הבוחרים להשתלב במסגרות האוכלוסייה הכללית. יש עתיד תפעל להרחיב תמיכות אלו ולוודא כי זכויות הקהילה מונגשות לה.

מרכזי תעסוקה לחרדים

מרכזי תעסוקה לחרדים יוצאים בשאלה- בדומה למרכזי התעסוקה הקיימים עבור המגזר החרדי, משרד הכלכלה החל בפיילוט של מרכז תעסוקה עבור קהילה זו. יש עתיד תפעל להקמת מרכזי תעסוקה נוספים עבור קהילת היוצאים בשאלה בתל-אביב ובירושלים. 

חיבור לחברה הישראלית

מתוך התפיסה כי יש לקיים חברה ישראלית אחת, מאוחדת, על כל מרכיביה ורבדיה השונים, שכולם בה ערבים זה לזה, יש עתיד תפעל לקידום החיבור של המגזר החרדי לחברה הישראלית.

חיבור לאינטרנט – האפשרות לחיבור לאינטרנט היא קריטית עבור כל אדם בחברה מתקדמת. היא מאפשרת עבודה מהבית וגישה לזכויות אדם בסיסיות הנמנעות מאנשים היום, בכך שאתרים כמו קווי סיוע לנפגעי תקיפה מינית חסומים היום בטלפונים הכשרים. יש עתיד תפעל לקדם חיבור תשתיות מתקדמות עבור המגזר החרדי (סיבים) ותאפשר גישה לאינטרנט חופשי עבור כל אדם החפץ בכך.

מתקני ספורט – החברה החרדית חיה בצפיפות, פעמים רבות ללא מתקני ספורט נאותים. מגרשי ספורט משמשים מקום להוציא אנרגיה, ליהנות, ועניין הספורט יחבר את המגזר החרדי לחברה הישראלית דרך העניין המשותף בו. יש עתיד תפעל להקמת מתקני ספורט מתקדמים ביישובים החרדים ברחבי הארץ.

בריאות – אחוזי התמותה מסרטן בחברה החרדית הם הגבוהים ביותר מתוך כלל החברה הישראלית. הנגישות לידע בנוגע לבדיקות מקדימות לגילוי מחלות היא מועטה במגזר החרדי. כדי לקדם את השוויון בין כלל החברה הישראלית יש עתיד תקדם הנגשה של מידע בריאותי חיוני עבור המגזר החרדי.

קח אותי לנושאים העיקריים