+
מצע יש עתיד
למצע >

מצע דת ומדינה
דת ומדינה

מה שינינו?

  • הובלנו את מהפכת הכשרות, הפסקנו את המונופול של הרבנות הראשית על הכשרות בישראל ופתחנו את שוק היבוא לכשרות שניתנה בחו"ל.
  • הובלנו למינויים של נשים במועצות הדתיות, בהרכבי הגוף הבוחר של רבני הערים ובכלל שירותי הדת.
  • הגבלנו את כהונת רבני ערים.
  • הקמנו מנהלת להתחדשות יהודית במשרד התפוצות.

מה נשנה?

  • נפעל לחיזוק ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות.
  • נחוקק את חוק ברית הזוגיות ונדאג למסלול נישואין אזרחי למי שחפץ בכך. 
  • נשלים את רפורמת הגיור כדי להנגיש את הליכי הגיור לכל מי שחפץ בהם. 
  • נסדיר מחדש את רחבת הכותל ונחלקה שווה בשווה בין נשים לגברים, תוך הקמת רחבה שלישית שתתאים לכלל הציבור הישראלי והיהודי על כל גווניו.
  • נאפשר לשלטון המקומי לקבל החלטות בנושא דת ומדינה, לדוגמא- הפעלת עסקים בשבת ( ביטול חוק המרכולים ) הפעלת תחבורה ציבורית במתכונת מצומצמת בשבת והליך מינוי הרבנים לקהילות המקומיות.
למצע המלא

הקדמה

עיצוב הזהות היהודית של המדינה צריך להיעשות מתוך מחויבות לכלל המרכיבים הקיומיים בחוסנה וביציבותה של מדינת ישראל בהווה ובעתיד – היותה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, חזקה, מתקדמת ומשגשגת. אנו מאמינים, לפיכך, בצורך הדחוף לענות לשאלה זו מתוך סולידריות, חשיבה רעננה, אחראית ופתוחה. יש עתיד מאמינה כי…למצע המלא

עיצוב הזהות היהודית של המדינה צריך להיעשות מתוך מחויבות לכלל המרכיבים הקיומיים בחוסנה וביציבותה של מדינת ישראל בהווה ובעתיד – היותה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, חזקה, מתקדמת ומשגשגת. אנו מאמינים, לפיכך, בצורך הדחוף לענות לשאלה זו מתוך סולידריות, חשיבה רעננה, אחראית ופתוחה.

יש עתיד מאמינה כי מדינת ישראל היא בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ומחויבת לשמור ולהגן על זכויות האדם של כל אזרחיה על כל גווניה. נוודא שמדינת ישראל היא עוגן ונותנת מקום פיזי ורוחני לזהותם היהודית של יהודי העולם על הזרמים השונים המתקיימים בעם היהודי. 

יש עתיד תוביל שיח יהודי ודמוקרטי שאינו מתנכר לאף לא אחד מערכי היסוד שלנו. לא שיח של שנאה, לא שיח המלבה קיטוב והקצנה, אלא שיח מכיל המבקש להביא את הסוגיות הסבוכות לידי הכרעה מחודשת ברוח אמנת גביזון-מדן ואמנות נוספות אשר ביקשו לחתור להסכמות בין דתיים, למסורתיים ולחילונים על הצביון היהודי של המדינה.

אנו דוגלים בהכרת מוסדות המדינה בכלל הזרמים, התנועות והקהילות היהודיות ונפעל לשוויון זכויות ותקציבים לקהילות השונות. המחויבות לפלורליזם ולשוויון זכויות הינה לכלל אזרחי מדינת ישראל: יהודים ולא יהודים כאחד.

יש עתיד מאמינה בזכותו של כל אדם וכל קהילה לעצב את אורחות חייהם מתוך חירות וסובלנות. הדאגה הכנה לערכיה של מדינת ישראל מחייבת פתיחה מחודשת של הסדרי הסטטוס קוו השחוקים לצורך דיון ציבורי חדש, שאליו יש לגשת מתוך שיח של שותפות ולא מתוך עימות.

נפעל לקיום קשר הדוק עם יהדות העולם ולפיתוח הקשרים עם יהדות התפוצות על גווניה, ובכללם אזרחים ישראלים החיים בתפוצות. בהחלטותיה החוקיות והמדיניות על מדינת ישראל לגלות רגישות למצבן ולמעמדן של קהילות יהודיות בתפוצות מתוך סולידריות לגורל היהודי המשותף, ולהביא בחשבון את התמורות השונות בעם היהודי בעת הנוכחית.

יש עתיד דוגלת בהנחלת המורשת היהודית על ריבוי פניה, בעידוד יצירה, עיון ומחקר בתחומי המורשת היהודית ובחינוך לערכי היהדות על פי מגוון הקולות הקיים בחברה.

יש עתיד תפעל לחיזוק ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח עקרונות מגילת העצמאות.

נישואין וגירושין

נחוקק את חוק ברית הזוגיות שיאפשר מסלול נישואין אזרחי לצד מסלולים דתיים שונים לכל זוג המבקש להתחתן במדינת ישראל.

נבטל את מרוץ הסמכויות בין הערכאות השונות, כך שבית המשפט לענייני משפחה ייקבע כברירת המחדל בהליך גירושין, אלא אם כן הוסכם אחרת בין בני הזוג.

נעודד שימוש בהסכמים למניעת עגינות ומסורבות גט ונפעל לצמצום תופעת חקירות היהדות בלשכות הרישום לנישואין ובבתי הדין הרבניים.

נפעל למינוי דיינים בבתי הדין הרבניים הקשובים לצורכי החברה הישראלית בכלל ונשים בפרט.

גיור

נשלים את רפורמת הגיור המעניקה סמכויות ואוטונומיה הלכתית לרבנים מקומיים להקים בתי דין לגיור, בתוך כדי הכרה בגיורים אשר נערכו בבתי דין עצמאיים.

השלטון המקומי

ביזור סמכויות לשלטון המקומי- כחלק ממגמה נרחבת של ביזור סמכויות לשלטון המקומי, נפעל להעברת סמכויות משמעותיות לרשויות המקומיות ולרובד האזורי והמטרופוליני בכל נושאי יהדות ומדינה:

החזרת הסמכות לרשויות המקומיות להסדיר פתיחה וסגירה של עסקים בשבת בתחומן (ביטול חוק המרכולים).

קביעת מסלולי תחבורה ציבורית עירוניים בשבת באופן מצומצם ובהתחשבות בקהילות דתיות.

פירוק המועצות הדתיות והפיכתן למחלקות לשירותי דת ברשויות המקומיות.

העברת הליכי מינוי ובחירת רבנים לקהילות המקומיות באמצעות החלטה של מליאת הרשות המקומית.

כשרות וקבורה

ניישם במלואה את רפורמת הכשרות אשר תיצור תחרות בשוק הכשרות, תייעל את מתן השירות, תעקור מן השורש תופעות של שחיתות וניגודי עניינים ותאפשר פלורליזם במתן שירותי הכשרות, כמו מתן כשרות למקומות הפתוחים בשבת. 

נעביר רפורמה מקיפה בתחום הקבורה שתסדיר את הסמכויות בתחום ואת הפערים במחירי חלקות הקבר, תעודד שיטות קבורה חסכוניות בקרקע ותקבע סנקציה על גופים שיפעלו ללא רישיון קבורה.

נקדם את יישום חוק הקבורה האזרחית, כך שלכל אזרח תתאפשר הזכות לקבורה לפי השקפתו.

שירותי הדת

נפעל ליצירת שוויון, פלורליזם, דמוקרטיזציה ושקיפות בשירותי הדת.

נמשיך את מגמת הגברת הייצוג ההולם לנשים בשירותי הדת לרבות בגוף הבוחר של הרבנים הראשיים, בוועדה למינוי דיינים, במועצות הדתיות, בגופים בוחרים של רבנים מקומיים, בתפקידים בכירים ברבנות ובבתי הדין הרבניים ובכל תפקיד רלוונטי.

נתקן את הליך בחירתם של הרבנים הראשיים, כך שישקף את מגוון הקבוצות בחברה הישראלית, באופן שיביא לבחירת רבנים ראשיים ציוניים המחוברים להוויה הישראלית.

יהדות התפוצות

הכרה במגוון הקהילות היהודיות בארץ ובתפוצות- נחזק את הקשר של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות לגווניה השונים באמצעות יצירת מסלולי הידברות ישירים ותמיכה בקהילות בתפוצות.

נפעל להחזרת מתווה הכותל ולמתן אפשרות לכל יהודי ויהודייה להרגיש בבית בכותל המערבי. נפעל להקצאות שוויוניות של כל תמיכה ממשלתית וכל תקציב המופנה לפעילות יהודית, לרבות הגדלה פרופורציונאלית של תקציב האגף להתחדשות יהודית במשרד התפוצות.

קח אותי לנושאים העיקריים