+
מצע יש עתיד
למצע >

מצע הגנת הסביבה
המרחב הכפרי

מה שינינו?

 • חוקקנו את חוק סימון תוצרת מקומית וסימון ארץ מקור כדי לעודד קניה של תוצרת הארץ.
 • הבטחנו את עתידם של המשקים החקלאיים במסגרת הרפורמה בחקלאות ופעלנו להסרת חסמים מבניים בתעסוקה נלווית לחקלאות כמו תיירות ויזמות בתוך שטח הישוב.

מה נשנה?

 • נחזק את הריבונות והביטחון האישי ביישובי המועצות האזוריות בדגש על יישובים בפריפריה ועל איזורים רגישים מבחינה ביטחונית. 
 • נדאג לפיתוח כלכלה ותעסוקה איכותית במרחב הכפרי באמצעות חיזוק החקלאות, התיירות ומסחר נלווה.
 • נפעל להגדלת היישובים הקיימים, תוך כדי שמירה על תרבותם ועל צביונם הקהילתי של היישובים.
 • נתמוך בהתחדשות כפרית על מנת לאפשר קיום חיי קהילה תוססים והרחבת העצמאות הכלכלית של היישובים.
למצע המלא

הקדמה

המרחב הכפרי והיישובים הכפריים בתוכו הם נדבך מרכזי בהוויה הישראלית ומשפיעים על דמותם של המרחב הישראלי ושל החברה הישראלית כולה, הרבה מעבר לחלקה הקטן של האוכלוסייה הכפרית באוכלוסייה הכללית. היישובים הכפריים משמשים מרחב פיזי לקהילה רב-דורית מגובשת הבנויה על ערכי התיישבות, על חיבור לטבע ולמרחבים…למצע המלא

המרחב הכפרי והיישובים הכפריים בתוכו הם נדבך מרכזי בהוויה הישראלית ומשפיעים על דמותם של המרחב הישראלי ושל החברה הישראלית כולה, הרבה מעבר לחלקה הקטן של האוכלוסייה הכפרית באוכלוסייה הכללית. היישובים הכפריים משמשים מרחב פיזי לקהילה רב-דורית מגובשת הבנויה על ערכי התיישבות, על חיבור לטבע ולמרחבים הפתוחים, על חקלאות, על שיתופיות ועל מעורבות קהילתית וסולידריות חברתית. 

מפלגת יש עתיד רואה חשיבות עליונה בשימור ובחיזוק המרחב הכפרי מתוך הבנה עמוקה שהמרחב הכפרי מאפשר למיליוני אזרחים בישראל אורח חיים ייחודי ומיצוי עצמי. כמו כן היא תפעל למען חיזוק החקלאות הישראלית, הבטחת ביטחון המזון ושמירת השטחים הפתוחים בישראל.

המרחב הכפרי קיבל עליו לאורך שנים את התפקיד ההיסטורי של מפעל ההתיישבות. מרבית מהיישובים (קיבוצים, מושבים, כפרים של בני מיעוטים וישובים קהילתיים) ממוקמים לאורך גבולות ישראל ובאזורים אסטרטגיים שאותם בחרה המדינה ליישב, כגון הנגב, הגליל, הערבה ורמת הגולן. חיזוק יישובים אלו משמעותו חיזוק הביטחון שלנו.

למרחב הכפרי מעצם אופיו קיימים גם צרכים הייחודיים רק לו. המרחק מאזורי תעסוקה ומשירותים לתושב, הפריסה הגיאוגרפית הנרחבת והמרחק בין הישובים מחייבים השקעות גבוהות של המועצות האזוריות ושל התושבים עצמם בתשתיות כבישים, בתחבורה, בתשתיות תקשורת ועוד. נוסף על כך, ליישובי המרחב הכפרי קיימים צרכים ייחודיים בתחומי המגורים, החינוך, הקהילה, התרבות והפנאי. 

תהליכי הפיתוח המואצים הצפויים בעשורים הבאים, הכוללים צפי להכפלה של שטחי בנייה ותשתיות לצד שינויים מרחיקי לכת בכלכלה ובחברה, מציבים אתגרים תכנוניים בפני מתכנני המרחב הכפרי ותושביו. תהפוכות משמעותיות באורחות החיים ובסוגיות ליבה בתחומי חקלאות, כלכלה, חברה וקהילה מתרחשות ביישובי המרחב הכפרי. אלו באות לידי ביטוי בקיטוב בין פרטי לציבורי, בין עירוני לכפרי, בין הטרוגניות להומוגניות קהילתית, בטשטוש של הזהות המקומית, בירידה מתמשכת בקרנה של החקלאות ובפגיעה באיכות המרחב, החיים והסביבה. 

בעיקר קיים צורך מיוחד בצמיחה דמוגרפית ביישובים רבים במרחב הכפרי העומדים היום במצב שבו האוכלוסייה הקיימת הולכת ומתבגרת, וכדי לשמר את מרקם החיים הקהילתי והחברתי יש צורך להגדיל את מספר המשפחות הצעירות הבוחרות להקים את בתיהם ביישובים אלו.   

יש עתיד תפעל לחיזוק המרחב הכפרי מתוך ראייה אסטרטגית של חיזוק ההתיישבות בפריפריה וחיזוק האחיזה בקרקע באזורים רגישים מבחינה ביטחונית.

ריבונות וביטחון אישי

יש עתיד תפעל לחיזוק הריבונות והביטחון האישי ביישובי המועצות האזוריות בדגש על יישובים בפריפריה ועל אזורים רגישים מבחינה ביטחונית. יש עתיד מובילה בימים אלה חוק להסדרת נושא הרבש"צים והרב"שים אשר יחוקק בכנסת הבאה. בשל אופיים הכפרי, שמשמעותו יישובים קטנים יחסית בפיזור גיאוגרפי נרחב, נושא הבטחון האישי נהיה לאתגר מיוחד ביישובים במרחב הכפרי המרוחקים על פי רוב מתחנות משטרה, ממרכזים רפואיים, משירותי כיבוי אש ומשירותי חירום נוספים. לאחרונה התגבש במרחב הכפרי מערך של צוותי חירום יישוביים (צח"י) שתפקידם לספק מידע, סיוע פיזי, רפואי, נפשי וחברתי בשלבי ההתמודדות עם מצב חירום ומשבר. הצוותים מורכבים ממתנדבים תושבי היישוב העוברים הכשרה מתאימה. 

  • נפעל לחיזוק מערך הצח"י במועצות האזוריות באמצעות תמיכה בהכשרות ובאמצעות תמיכה וסיוע בהקמת מחסני ציוד חירום ברמת המועצה וברמת היישוב.
  • נרחיב את סמכויות הרב"שים והרבש"צים (רכזי בטחון שוטף; רכזי בטחון שוטף צבאיים) האחראים על אבטחת יישוב בשגרה ובחירום עד הגעת כוחות צה"ל או משטרה.
  • נתמוך בתחזוקת גדרות ושערים ביישובים בקו העימות ובאזורים בעלי רגישות ביטחונית גבוהה.
  • נתקצב מיגון מפני הפגזות ביישובים בגבול הצפון ובעוטף עזה. 

פיתוח הכלכלה והתעסוקה

ש עתיד תפעל לחיזוק הכלכלה המקומית ותעסוקה איכותית במרחב במטרה לאפשר הכנסה גבוהה יותר גם בלי לנסוע שעות אל מרכז הארץ ומתוך הבנה שמיצוי עצמי של אנשי המרחב הכפרי עובר גם דרך תעסוקה וכלכלה איכותית.
בשנים האחרונות רבים מיישובי המרחב הכפרי הפכו ל"פרברי שינה" בהיעדר אפשרויות למרחבי תעסוקה בתוך שטחי היישובים או בסמיכות להם. רבים מהתושבים נאלצים לעבוד מחוץ ליישוב במחיר כבד של עמידה ממושכת בפקקים והוצאות גבוהות על החזקת רכבים פרטיים. יש עתיד תפעל לחיבור של מיליון ישראלים נוספים לתעשיות המתקדמות וליצירת מקורות הכנסה איכותיים באזורי הצפון והדרום של מדינת ישראל.
ככל שיתאפשרו ביישובים ובסביבתם מגוון רחב של סוגי תעסוקה, תצטמצם היוממות ותגבר הקיימות. חקלאות ותעסוקה חקלאית, מבני משק ותעשייה צריכים לשמש מרכיב משמעותי וחלק בלתי נפרד מהווייתו של היישוב הכפרי וסביבתו.

כנדבך נוסף לעיסוק בחקלאות בתוך היישוב ובסמוך אליו יש לתיירות הכפרית והחקלאית ולמסחר הנלווה אליה תרומה משמעותית לחיזוק האחריות והקשר של היישוב לשטחי חקלאות ולשטחים פתוחים סובבים.

יש עתיד פעלה לכך שבמסגרת הרפורמה בחקלאות עתידם של המשקים החקלאיים המשפחתיים יובטח לפחות ל-15 שנים הקרובות. היא תמשיך לעודד ולתעדף חקלאות ותעסוקה נלווית לחקלאות כענפים כלכליים וכמקורות פרנסה במרחב הכפרי, פעילות תיירותית ביישובי המרחב הכפרי, הקמת אזורי תעסוקה ויזמות בתוך שטח היישוב ותפעל לצמצום רגולציה ולהסרת חסמים להסבת מבנים קיימים שאינם בשימוש למבני תעסוקה ויזמות.

צמיחה דמוגרפית

צמיחה דמוגרפית ופתרונות מגורים- יש עתיד תפעל להגדלת היישובים הקיימים, תבחן הקמת יישובים חדשים ותפעל לשיפור התשתיות ביישובי מיעוטים במרחב הכפרי בתוך כדי שמירה על תרבותם ועל צביונם הקהילתי של היישובים. השילוב של מצוקת דיור וקרקע במחסור, במקביל למגמת חזרת הדור הצעיר אל היישובים הכפריים, יוצרת הזדמנות לפיתוח מגוון סוגי מגורים חדשים במרחב הכפרי במטרה לעודד קהילה רב דורית. 

מה נמשיך לעשות?

 • נפעל לעודד את הצמיחה הדמוגרפית ביישובי המרחב הכפרי בתוך כדי תכנון והקמה של תשתיות ומנועי צמיחה כלכליים שיצרו בסיס כלכלי איתן שיאפשר לשלטון המקומי וליישובים להמשיך ולצמוח באופן עצמאי. כל זאת בתוך כדי שמירה על משאבי הטבע והסביבה ופיתוח קשרי גומלין בריאים בין הכפר לעיר.
 • נפעל לבטל את ההגבלה על מכסת הבנייה החדשה במרחב הכפרי (לוח 2 ולוח 3) במטרה להגדיל ולחזק את היישובים במרחב הכפרי.
 • נפעל לפיתוח מנגנונים קנייניים שיאפשרו גמישות והתאמה של סוגי מגורים שונים במטרה לאפשר ניידות של צעירים, זוגות, בודדים ומשפחות לצורות מגורים מתאימות והתאמה של המגורים בגודל הדירות ונגישותן.
 • נכיל את חוק פיצול הדירות המאפשר הקמת יחידת דיור נוספת באותו שטח מגורים גם על יישובים במרחב הכפרי (כולל קיבוצים ומושבים).
 • נפעל להוזלת מחירי הקרקעות להתיישבות ביישובי המרחב הכפרי באזורי הפריפריה ובאזורים בעלי חשיבות אסטרטגית ביטחונית ובמקביל נייצר מנגנונים שיבטיחו שאת ההנחות יקבלו משפחות צעירות הבוחרות בישובים אלו להיות מרכז חייהן.

 התחדשות כפרית

יש עתיד תתמוך בהתחדשות כפרית ביישובי המרחב הכפרי במטרה לאפשר קיום חיי קהילה תוססים לצד הרחבת העצמאות הכלכלית והחברתית של היישובים. מרבית היישובים הכפריים בישראל הם יישובים ותיקים בני עשרות שנים. יש לתת את הדעת על תכנון התחדשותם של האזורים הוותיקים, כגון מרכז היישוב, מבני ציבור שסיימו את תפקידם המקורי, אזורי מגורים ותיקים שאינם מותאמים לצרכים עכשוויים, אזורים משקיים שאינם בשימוש או שתפקודם לקוי ותשתיות הנדרשות לחידוש. התחדשות כפרית ראוי שתותאם למאפיינים הייחודיים של הקהילה הכפרית.

מה נמשיך לעשות?

 • נפעל לצמצום חסמים ורגולציה להסבה של מבני ציבור וחינוך, מבני תעסוקה ומלאכה שאינם בשימוש או מבנים עזובים לצורך השמשתם מחדש לצורכי תעסוקה ומגורים. 
 • נעודד גמישות בהגדרת השימושים המאפשרת הסבת מבנים קיימים לשימוש אחר.
 • נעודד הריסת מבנים ישנים ובניית מבנים חדשים בצפיפות גבוהה יותר בתוספת זכויות בנייה עבור שימושים מקוריים וחדשים לצורכי הקהילה.
 • נתמוך בשימור ובשיפוץ מבנים לשימור בהתאם לערכי המורשת.
 • נסייע ליישובי מיעוטים במרחב הכפרי להקים מתחמים ומבנים ציבוריים וגם להקים מתחמי פנאי וספורט לשימוש הקהל הרחב.

חינוך

חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי- יש עתיד תפעל לחיזוק מערכת החינוך במרחב הכפרי בתוך כדי שימור ייחודה וצביונה הקהילתי. אחת מאבני היסוד המרכזיות במרחב הכפרי היא החינוך. אחד האתגרים המרכזיים של מערכת החינוך במרחב הכפרי בשנים האחרונות היא השמירה על צביונה וייחודה בלי לאבד את התמיכה, ההכרה והמימון של מערכת החינוך הממלכתית. היות שהקהילה היישובית נמצאת במרחב פריפריאלי, לרוב עם מספר קטן של ילדים ובני נוער, הפעילות של החינוך הבלתי פורמאלי מהווה נדבך מרכזי במערכת החינוך במרחב הכפרי. מדובר במערכת המספקת זמן פנאי איכותי מעבר לשעות בית הספר, ולרוב מחייבת היערכות הייחודית למרחב הכפרי של רכזי נוער בתוך היישובים ומערך היסעים לחוגים ולפעילויות שונות. 

 • נדאג לשמר את העצמאות הפדגוגית של מערכת החינוך במרחב הכפרי.
 • נפעל לשינוי שיטת החישוב של הסעות תלמידים במועצות האזוריות באופן שיביא בחשבון את מרחקי הנסיעה.
 • נבחן אפשרויות להכרה בעבודה בחינוך הבלתי פורמאלי כעבודה מועדפת או במסגרת שירות לאומי.

יש עתיד בחקלאות

חקלאות היא היכולת של מדינה לספק את המזון לאזרחיה. הביטחון התזונתי שלנו, התוצרת בשוק, התוצרת בסופר באריזה או בתפזורת, השטחים הירוקים, השדות, התלמים, המטעים והחממות. החקלאות היא הייטק, תעשייה והתחדשות. שמירה על חקלאות ישראלית אינה נחלתם של החקלאים אלא משימה של כולנו – חקלאים, צרכנים, יצואנים, יבואנים, אזרחי ואזרחיות המדינה. 

חקלאות ישראלית היא מרכיב בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. 

עשר הנקודות שבהן תתרכז יש עתיד בחקלאות:

 1. שמירה על אחיזה בקרקע
 2. ביטחון המזון המקומי
 3. הבטחת הביטחון התזונתי
 4. חיזוק החקלאות בפריפריה
 5. פיתוח חקלאות ישראלית איכותית ותחרותית
 6. מיגור הפשיעה בחקלאות
 7. הובלת חקלאות ישראלית לחדשנות – השקעות במו"פ
 8. קידום דור ההמשך לחקלאות
 9. פיתוח חקלאות מקדמת הגנת סביבה
 10. ניהול משק המים לחקלאות

במהלך השנה האחרונה יש עתיד פעלה למען:

 • הסדרה של הסכם בענף ההטלה וחתימה עליו – תוכנית המשלבת תקצוב ותוכנית רב שנתית לשיפור תשתיות ומענה לרווחת העוף ובריאות הציבור, הסדרת המחיר לצרכן ויכולת השתכרות ראויה לחקלאים.
 • סיכום הרפורמה בענף הצומח – תוכנית לפתיחת השוק, הורדת מכסים מדורגת ומבוקרת ותמיכה דיפרנציאלית ישירה. הסכם שנתחם בהסכמה בין ראשי ארגוני החקלאים והממשלה.
 • הגדלת מכסת העובדים הזרים והסדרת התנאים והפחתת עלויות
 • סיכום תקציב של 2 מיליארד למענקי השקעות פריון וחדשנות
 • הסדרת הטבות מס באמצעות חוק עידוד השקעות הון
 • השקעות במו"פ בחקלאות
 • הוזלת תשומות בחקלאות באמצעות ביטול מכסים – הורדת מחיר המים או פיצוי על העלאה
 • חקיקת חוק סימון תוצרת מקומית וסימון ארץ מקור

אחיזה בקרקע

יש עתיד רואה בהתיישבות במרחב הכפרי בכלל ובהתיישבות החקלאית בפרט את סמן הגבולות של מדינת ישראל מאז ועד היום. דרך התיישבותית זו היא תשתית ביטחונית אזרחית, המסמנת חוסנית ודה פקטו את קו ההגנה של המדינה.

החקלאות הישראלית היא הגשמת החזון הציוני, מגן גבולותיה וקרקעותיה, עיבוד קרקע המהווה את אחד ממקורות הפרנסה של המדינה וענף בייצוא הישראלי לעולם, הן בתוצרת והן בידע.

 • נסדיר את מעמד הקרקעות הזמניות כך שיהפכו לקבועות ויינתנו לחקלאים כחלק מהרחבת היישובים, כל עוד הם מעבדים את האדמות לחקלאות. נערוך תיקונים בחוק ההתיישבות כדי להתאימו למצב היום. 
 • נלווה לחקלאות – נפעל לכך שיישובים כפריים חקלאיים יזכו לתמיכה ליצירת תב"ע שתכלול שימושים מגוונים נלווים לחקלאות. נאפשר הפיכת מבנים ישנים למבני מגורים, מה שיגרום להרחבה ולעיבוי של יישובים בפריפריה. נשאף לכך ששינוי הייעוד בקרקע יינתן חינם או במחיר סמלי, והתשלום הריאלי ייגזר מתוך מיסוי המבנים וייעודם. נפעל לעדכון הטבלה של שימושים נלווים בקרקע חקלאית – רשות מקרקעי ישראל תרכז טבלה חדשה של שימושים בקרקע החקלאית, ואותה אפשר יהיה להביא כעדכון לתקנות הקיימות בחוק. נוסף על כך, נסב את הוותמ"ל לתכנון ביישובים בחברה הערבית והחרדית והתחדשות עירונית. נפעל לפגיעה מינימלית בשטחים חקלאיים.

 ביטחון המזון מקומי

יש עתיד רואה בפיתוח החקלאות הישראלית יעד לאומי. החקלאות היא לבנת היסוד המאפשרת למדינת ישראל ביטחון, מזון ועצמאות בגידול ענפי הבסיס. המציאות המשתקפת בשנים האחרונות – אם במשבר האקלים ואם במלחמות בין מדינות המספקות תוצרת, תבואה וחומרי גלם – מחייבת אותנו לקבוע תוכנית מדינית לאספקת המזון המקומי. כדי להביא את מדינת ישראל לאי תלות במקורות חיצוניים ולשמירה על ביטחון המזון, נקדם חקיקה ותמיכה בחקלאות מקומית על סוגיה השונים

נייצר מנגנון שיאפשר תחרות הוגנת וימשוך חקלאים צעירים להמשיך ולעסוק בחקלאות

 • נגדיר "קווי החירום בתוצרת החקלאית" בפריסה גיאוגרפית.
 • נפעל להגדלת השתתפות המדינה בפרמיות בקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות (קנט) – הקרן המציעה לחקלאים ביטוח נגד נזקי טבע ואסונות טבע. היום השתתפות המדינה בפרמיות עומדת על 35%, ואילו במדינות רבות ההשתתפות עומדת על 50%. מהלך זה יאפשר הרחבת הביטוח על עוד גידולים וגם יגדיל את הכיסוי הקיים היום.
 • נממש את כלל מרכיבי הרפורמה בחקלאות בסנכרון ובתיאום לחיזוק וליציבות החקלאות מקומית ולהבטחת המזון הכוללים: תמיכה בענף הצומח, תוכנית להוזלת תשומות לחקלאות, מו"פ, חוק עידוד השקעות הון ועוד.

עובדים זרים בחקלאות:

 • נפעל להגדלת מכסת העובדים הזרים שיספקו מענה מספק לחקלאות הישראלית בהתאם לצורכי החקלאי. 
 • נפעל לצמצום הרגולציה ופישוט התהליכים להבאת עובדים.

ביטחון תזונתי

ביטחון תזונתי – תוצרת חקלאית במחירים שווים לכל נפש- יש עתיד רואה חשיבות ביישום הרפורמה בחקלאות אשר תוביל לתחרות הוגנת לתוצרת המקומית והפחתת יוקר המחייה.

 • נבטיח את הביטחון התזונתי של אזרחי ישראל באמצעות חיזוק החקלאות המקומית, שמירה על מחירים המתאימים לכל כיס והעדפת תוצרת כחול לבן.
 • נשאף לספק תוצרת בריאה המסופקת לצרכנים במחירים שווים לכל נפש.
 • נוודא כי כל התוצרת החקלאית המיובאת תעמוד בדרישת משרד הבריאות לבדיקות סניטריות. לא נאפשר יבוא של תוצרת חקלאים שלא ניתן לפקח אחריה. נוודא כי מדובר במזון העומד בתקנים הבינ"ל.
 • עידוד צריכת חקלאות תוצרת כחול לבן – המשך קידום חקיקת חוק סימון ארץ מקור, בתוך כדי הבלטה של תוצרת מקומית.  
 • ייקבע משקל מקסימלי לייבוא של עגלים וטלאים חיים ותיאכפנה התקנות בדבר רווחת בעלי החיים בזמן הובלתם לארץ. 

חיזוק החקלאות בפריפריה

יש עתיד רואה חשיבות וייעוד בחיזוק הפריפריה בכלל ובחקלאות הישראלית בפרט. זהו אינטרס לאומי ראשון במעלה.

 • עידוד מפעלי תעשייה חקלאית בפריפריה – נחוקק תיקון לחוק עידוד השקעות הון, כך שגם "מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית טרייה ואריזתה" הנמצאים בפריפריה ייכנסו להגדרת מפעלים תעשייתיים ויקבלוו מענקים ממשרד הכלכלה. 
 • הגדרת בתי האריזה כמפעלים תעשייתיים – בתי האריזה היום הפכו להיות בעלי אופי תעשייתי. יש בהם קווי מיכון מתוחכמים וממוחשבים ותהליכים רבים שמטרתם להאריך את חיי המדף של התוצרת החקלאית ולשפר את איכותה כדי שתתאים לתנאי השווקים בעולם. נקדם חקיקה כי מפעלי התעשייה החקלאית העומדים בקריטריונים יהיו זכאים למענקים מטעם משרד הכלכלה, ובכך נסייע להם להתמודד בשוק הבינ"ל ולשווק תוצרת.
 • מרכזי פיתוח ומחקר בפריפריה ועידוד מעבר אקדמאים – נפעל לפיתוח מו"פים על ידי השקעה תקציבית גדולה ומתן מענקים לחוקרים העוברים לפריפריה. 

חקלאות ישראלית איכותית

 • מנהלת ההשקעות – היום אין חוק למנהלת והיא אינה מתוקצבת. כדי שהמנהלת תוכל למלא את תפקידה על פי התוכנית שקבועה לה, יש עתיד תתקצבה ב-50 מיליון ₪ לשנה ותסדיר את תחומי אחריותה בחקיקה ראשית. 
 • נפעל לשינוי כללי הרכש בעדיפות לתוצרת כחול לבן, כך שמוסדות הממשלה יעדיפו תוצרת חקלאית (למשל בגופים הביטחוניים, בבתי חולים, במפעלי הזנה בבתי הספר).
 • המשך בחינת הצוות הבין-משרדי את הריכוזיות ואת פערי התיווך במקטעים השונים. 

נטפל בפערי התיווך (בשרשרת הערך):

 • באמצעות הקמת שוק סיטונאי בפיקוח משרד החקלאות – מימוש החלטת הממשלה מס' 2324 (שנת 2010) להקמת שוק סיטונאי תקדם תחרות, יעילות מערכת שיווק התוצרת החקלאית בארץ והקטנת פערי התיווך במחירי התוצרת החקלאית. 
 • באמצעות הקמת בורסה חקלאית תוקם פלטפורמה דיגיטלית למסחר בתוצרת חקלאית טרייה שתאפשר לחקלאי להתמקח על מחיר תוצרתו בלי להיות שבוי של רשתות המזון.

 מיגור הפשיעה בחקלאות 

יש עתיד תמשיך להוביל את המלחמה הבלתי מתפשרת בפשיעה החקלאית. 

בשנים האחרונות יש תופעה חמורה מאוד של פשיעה נגד חקלאות וחקלאים הכוללת גנבות, פרוטקשן וחבלות לאומניות, עד כדי חוסר כדאיות מצד החקלאים לעסוק בחקלאות. 

 • נפעל למיגור הפשיעה על ידי הגברת האכיפה, החמרת הענישה ויצירת הרתעה.
 • יש עתיד פועלת ותפעל להגדלת המשטרה ומשמר הגבול כדי שיוכלו להתמודד עם האתגר של הפשיעה החקלאית. 

חדשנות

הובלת החקלאות ישראלית לחדשנות – השקעות במחקר ופיתוח- ישראל היא אומת היי-טק, וככזו בכוונתנו להוביל גם בתחום החקלאות המתקדמת. יש עתיד תקצה תקציבים לתוכנית עידוד השקעות הון בביוטכנולוגיה חקלאית ובחקלאות מתקדמת.

נשלב חקלאות וקדמה טכנולוגית וניצור יתרון לחקלאים הישראליים בשוק העולמי.

מעבר לכך שהמו"פים הישראליים עומדים בחזית המחקר החקלאי, יש להם חשיבות רבה ביכולתם לסייע לחקלאים בישראל בהתמודדות עם קשיים, וככל שאלו ידעו להתמודד בצורה טובה יותר, הם יוכלו להתחרות בשוק העולמי עם תוצרת טובה יותר ובעלויות נמוכות יותר.

יש עתיד רואה בחדשנות ובהשארת המפעלים המחקריים בידיים ישראליות ערך מוביל בקידום חקלאות ישראלית פורצת דרך:

 • חדשנות בחקלאות – כחלק מהרפורמה הוקצו משאבים לפיתוח ומחקר כדי לשמור על ההובלה של החקלאות הישראלית בעולם.
 • הכפלת התקציב לפיתוח מרכזי פיתוח ומחקר – הגדלת המענקים למו"פים עבור מחקרים (היום מושקעים בשנה 15 מיליון ₪ מתקציב המדינה וקק"ל משלימה במצ'ינג).
 • נקים קרן במדען ראשי במשרד החקלאות – כצעד משלים למו"פים ולמכוני המחקר שתעניק מלגות ותעודד מחקרים בתחום החקלאות הן של דוקטורנטים באוניברסיטאות ברחבי הארץ והן של חוקרים עצמאיים בתחום. כמו כן נפעל לעידוד שיתופי פעולה בין המוסדות להשכלה גבוהה למו"פים ומכוני המחקר השונים. 

דור ההמשך

 קידום דור ההמשך לחקלאות- יש עתיד רואה חשיבות ראשונה במעלה בעידודו של דור ההמשך בחקלאות ותפעל לעודד צעירים לעסוק בחקלאות על ידי יצירת המקצוע כמתגמל והוספת טכנולוגיות חדשניות.

צעירים לחקלאות:

 • נתקצב הכשרות חקלאים ונהפוך את מנהלת ההכשרות לגוף ביצועי לקידום החקלאות:
 1. נקדם תוכניות אטרקטיביות אקדמיות ומקצועיות וניצור סביבה טכנולוגית מאתגרת. 
 2. נקדם את החינוך לחקלאות בבתי הספר על ידי הטמעת תוכניות לימוד ייעודיות בתחומי החקלאות השונים לבתי הספר לפי גילים מכל שכבות האוכלוסייה. 
 3. חיזוק ומינוף בתי ספר חקלאיים – תמיכה ותקציבים לפיתוח מערך ההוראה והקמת מרחב ניסויים בית ספרי לתחום החקלאות. 
 • נעודד עבודה ישראלית וחקלאות כעבודה מועדפת
 • נאפשר נחלות בפריפריה במחיר עלות למי שבא לעסוק בחקלאות ומתחייב לעשות כך

הגנת סביבה  

חקלאות מקדמת הגנת סביבה – יש עתיד רואה חשיבות עליונה בהגנת הסביבה ובאקטיביזם להתמודדות עם משבר האקלים. 

 • נקדם תמיכה ממשלתית בתהליך ארוך טווח לביסוסה של חקלאות ירוקה ומתגמלת. 
 • נעודד צריכה של תוצרת חקלאית מקומית מפוקחת ומופחתת כימיקלים
 • נתגמל ונעודד חקלאים על ידי שימוש בכספי הקרן לשמירה על ניקיון לטובת חקלאות ירוקה (מימון מיזמים ותמיכה בחקלאים ירוקים) וניצול כספי ה Carbon credit. 
 • נעודד פיתוח מוצרים ירוקים תומכי חקלאות להפחתת זיהום השטחים החקלאיים (זיהום הנעשה בחלקו הגדול על ידי ניילון, שקיות ואריזות קלות). 
 • נתקצב מענקים לביצוע הרפורמות העוסקות בחקלאות ירוקה על ידי המדינה.
 • שימוש במים מושבים בחקלאות – שימוש במים על ידי החקלאים מונעת את שפיכתם לים וזיהום סביבתי. נוודא כי מחיר המטרה יהיה מותאם למחיר הממוצע של המים ב-OECD, וזאת כדי לאפשר לחקלאים תחרות הוגנת עם מדינות בחו"ל. 

ניהול משק המים

משק המים בחקלאות הוא אחת התשומות המרכזיות ובעל השפעה ישירה על מחיר התוצרת החקלאית ומכך על יוקר המחיה. משק המים בישראל הוא משק סגור ומחירי המים נקבעים ע"י רשות עצמאית ותאגידי המים. נדרשת התערבות ממשלתית בקביעת מחירי תשומה מהותית זו ובקביעת עקרונות ותמריצים לשימוש במים המושבים לחקלאות.

 • פיצויים על קיצוצי מכסות מים ופיתוח משק מים מודרני – יש עתיד תדאג שהמדינה תפצה את החקלאים על קיצוץ מכסות המים לחקלאות הנעשות בשנים שחונות. 
 • תקצוב וכדאיות ליצירת משק מים מודרני לטיהור שפכים והשבתם לשימוש חקלאי ביישובים הנמצאים בסמוך לקרקעות חקלאיות. מהלך זה יוזיל את מחירי המים, יחסוך בתשתיות ובהשקעות כספיות להשבת מים מזוהמים ויאפשר לחקלאי ליהנות ממים טובים וזמינים גם בשנים שחונות. 
 • נפעל להוזלה משמעותית במחירי המים המושבים – מחיר המים המושבים לחקלאות יהיו זולים ממחיר המים השפירים ומחירם לא יעלה על 1.00 ₪. 
 • נפעל לכך שניהול המים המושבים יהיה בידי אגודות המים שקיימות כבר עשרות שנים וכבר כיסו את השקעתן והן יכולות למכור מים מוזלים לחקלאים. באופן זה תופקד מקורות רק על המים השפירים. 
 • נוודא כי המדינה תפצה חקלאים באזורים שבהם אין תנאים המאפשרים שימוש במים מושבים בגין השימוש במים שפירים להשקיית התוצרת החקלאית. 
 • תשתיות המים המושבים, הקמתם ותחזוקם לא יושתו על החקלאים, הם ימומנו ע"י המדינה (וקרנות בין-לאומיות). 
קח אותי לנושאים העיקריים