+
מצע יש עתיד
עמוד ראשי – יש עתיד > מצע יש עתיד > זכויות אנשים עם מוגבלויות
למצע >

זכויות אנשים עם מוגבלויות

מה שינינו?

  • העברנו את חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות שמשמעותו, עיגון בחקיקה של זכויות אנשים עם מוגבלויות לקבלת שירותים חברתיים במטרה להרחיב את שילובם בקהילה.
  • העברנו 2.2 מיליארד ₪ לבסיס התקציב ב-5 בשנים הקרובות להרחבת השירותים הניתנים מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים לכל סוגי המוגבלויות.
  • העלינו את קצבאות הנכים בעלות של 5.5 מיליארד שקלים, גם את הקצבאות לילדים נכים והורדנו את הסף הרפואי למתן קצבת שירותים מיוחדים.
  • הקצנו 52.5 מלש"ח לחיזוק פעילויות פנאי משלבות לילדים עם מוגבלויות.
  • קידמנו חוק לזכויות משתקמים, המעניק לבעלי מוגבלויות העובדים כמשתקמים מגוון זכויות סוציאליות.

מה נשנה?

  • נפעל לקידום ציבור הנכים, ע"י העלאת סכום הקצבאות להן הם זכאים והוספת מוגבלויות נוספות לזכאות במסגרת קצבאות הביטוח הלאומי. 
  • נפעל ליישום מהיר של החוק לאנשים עם מוגבלויות. החוק עיגן בחקיקה, את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ואנו מחוייבים ליישומו המלא כך שכל ילד עם מוגבלויות יקבל את סל השירותים לו הוא זכאי ושרוב הבוגרים עם מוגבלויות ישולבו בקהילה. 
  • נקדם תקנות הנגשה במגזר הציבורי.
למצע המלא

הקדמה

המבחן העליון של מדינה ומחויבות ראשונה במעלה של הנהגתה הוא לאפשר שוויון הזדמנויות מלא לכלל אזרחיה באמצעות הנגשת החיים המשותפים לכל פרט בחברה. לפיכך על המדינה לפעול להסרת המכשולים החברתיים והבירוקרטיים הקיימים היום לאנשים עם מוגבלויות על ידי מתן האפשרות לשילובם במערכת החינוך הכללית, בהמשך…למצע המלא

המבחן העליון של מדינה ומחויבות ראשונה במעלה של הנהגתה הוא לאפשר שוויון הזדמנויות מלא לכלל אזרחיה באמצעות הנגשת החיים המשותפים לכל פרט בחברה. לפיכך על המדינה לפעול להסרת המכשולים החברתיים והבירוקרטיים הקיימים היום לאנשים עם מוגבלויות על ידי מתן האפשרות לשילובם במערכת החינוך הכללית, בהמשך גם בצבא ובמערך השירות הלאומי אזרחי, לעידוד העסקתם במגזר הציבורי והפרטי וגם לעידוד מגורים עבורם בקהילה וקיום חיים עצמאיים. שילוב אנשים עם מוגבלויות בחינוך, בתעסוקה ובקהילה מסייע לא רק לאנשים עם מוגבלויות אלא גם לחברה ולקהילה שסביבם בכללותה. האינטגרציה ממגרת דעות קדומות ומצמצמת את ההדרה החברתית של אנשים עם צרכים מיוחדים, והיא הבסיס לחברה מוסרית, מלוכדת וערכית.

יש עתיד מאמינה כי חברה המשלבת אנשים עם מוגבלויות ומאפשרת להם למצות את יכולותיהם ואת זכויותיהם, ככל אזרח, היא חברת מופת חזקה וערכית. משכך, אנחנו מחויבים למעבר משיח של צדקה וחסד לשיח של מימוש זכויות ושאיפות, המבטיח לאנשים עם מוגבלויות חיים של עשייה ושל משמעות, כרצונם. נגישות עבורנו אינה מתמצה בהנגשה פיזית גרידא. נגישות היא שפה תרבותית רחבה, המאפשרת לכל אחד להגיע לכל מקום, לחלום, לשאוף ולממש ללא חסמים. על כן אנו סבורים כי זכאותו של אדם עם מוגבלות להטבות ולשירותים מהמשרדים הממשלתיים צריכה להיבחן על בסיס תפקוד ולא על בסיס התוויה של המוגבלות. יש עתיד פועלת ותמשיך לפעול למען קידום הראייה הרחבה של צרכיו ושל יכולותיו של אדם, בכלל משרדי הממשלה, בד בבד עם צמצום הבירוקרטיה הסבוכה וההמתנה הארוכה בקבלת השירותים השונים.

יש עתיד מחויבת לקידום זכויות הרווחה של אנשים עם מוגבלויות והגדרתן בחוק בהתאם לאמנת האו"ם (CRPD), שעליה חתומה מדינת ישראל החל משנת 2012. בהתאם לכך, תקודם בפועל האמירה כי מדינת ישראל אינה רואה עוד את האנשים דרך המוגבלות שלהם, אלא דרך רצונותיהם, שאיפותיהם וחלומם האישי. כמו כן נפעל להגברת יכולת הבחירה ולמען עצמאותם של אנשים עם מוגבלויות בקבלת מעטפת תמיכה של שירותים לחיים בקהילה. 

שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות

ראש ממשלת ישראל יאיר לפיד ושר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן העבירו את חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, שמשמעותו עיגון בחקיקה של זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות לקבלת שירותים חברתיים במטרה להרחיב את שילובם בקהילה. עלות חוק היסטורי זה נאמדת ב-2.2 מיליארד שקלים שיועברו לבסיס התקציב ב-5 בשנים הקרובות, והוא יחול על כל סוגי המוגבלויות שבאחריות משרד הרווחה והביטחון החברתי.

החוק יאפשר את הגברת העצמאות ויכולת הבחירה של אנשים עם מוגבלויות לקבלת מעטפת תמיכה של שירותים לחיים עצמאיים בקהילה. כמו כן החוק מגדיר יעדים ברורים לצמצום מספר הדיירים במוסדות חוץ ביתיים לאנשים עם מוגבלות. יש עתיד מחויבת ליישומו המלא של החוק ולהגעה למצב שבו רוב האנשים עם מוגבלויות ישולבו בקהילה. 

רפורמת הנכים

 שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן הוביל רפורמה היסטורית בקצבאות הנכות בעלות של למעלה מ-5.5 מיליארד שקלים, הכוללת את העלאת קצבאות הנכות הכללית לסכום של 3,700 שקלים ואת העלאתן של קצבאות השירותים המיוחדים בד בבד עם הורדת הסף הרפואי הנדרש מ-60% ל-40%. נוסף על כך, מתווה היסטורי זה כלל לראשונה הוספה של 900 מיליון שקלים לקצבאותיהם של ילדים נכים ובני משפחותיהם. כמו כן מתוך תפיסה שמוגבלות היא איננה מכשול לתעסוקה, הרפורמה כללה את העלאת הדיסריגרד (הסכום שניתן להרוויח בלי שקצבת הנכות תיפגע) לסך של 5,300 שקלים. יש עתיד תמשיך לעבוד למען ציבור הנכים והוספה של מוגבלויות נוספות בספר הליקויים של המוסד לביטוח לאומי.

תוכניות פנאי חברתיות משולבות

יש עתיד רואה חשיבות עליונה בזכותם של ילדים ונוער עם מוגבלות ליהנות הנאה מלאה ושווה מכל זכויות האדם, בדומה לילדים ונוער ללא מוגבלות, בתוך כדי תמיכה בארגונים ללא מטרות רווח המפתחים ומפעילים פעילות פנאי חברתית משלבת עבור ילדים ובני נוער עם מוגבלות וללא מוגבלות. התפיסה העומדת בבסיס רעיון השילוב היא כי ילד עם מוגבלות זכאי לחיות, לחוות וללמוד עם עמיתיו, בני אותה קבוצת גיל, בתוך מערכת חברתית קהילתית אחת, במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות. השתתפותם של ילדים אלו בכל מעגלי החיים בחברת בני גילם ללא מוגבלות תגביר את סיכוייהם להשתלב בעתיד כבוגרים תורמים בקהילה וכן תחזק את הממד הערכי בקרב דור העתיד ואת הסובלנות כלפי השונה. ראש ממשלת ישראל יאיר לפיד ושר הרווחה הביטחון החברתי מאיר כהן העבירו החלטת ממשלה בעלות של 52.5 מיליון שקלים אשר תאפשר את חיזוק הפעילות המשלבת בד בבד עם הרחבת הפריסה הארצית של הגופים השונים, הגדלת תקציבי התמיכה והתקציבים המיועדים להכשרת העובדים והמדריכים. 

עידוד העסקת צעירים

עידוד העסקת צעירים במסגרות רווחה- נוכח מחסור בעובדים צעירים בתחום הטיפול הפיזי, השיקומי והחברתי באנשים עם מוגבלות השוהים במסגרות רווחה, ולאור הקושי בשימור של כוח אדם איכותי לתקופת עבודה רציפה בתחומים אלו, וכן בשל החשיבות שיש עתיד רואה בחשיפתם של צעירים וצעירות לאנשים עם מוגבלות, העבירו ראש הממשלה יאיר לפיד ושר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן החלטת ממשלה על מיזם תמרוץ לטובת העסקת עובדים צעירים בתחילת דרכם המקצועית לעבודה במסגרות רווחה לאנשים עם מוגבלות. במסגרת המיזם יינתנו על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי מענקים לצעירים וצעירות בוגרי שירות צבאי או לאומי אזרחי אשר יתמידו בעבודתם במסגרות אלו. יש עתיד מחויבת למשיכת צעירים וצעירות לעבודה במסגרות רווחה לאנשים עם מוגבלות ותפעל להמשך מיזם התמרוץ והענקת התקציבים הדרושים לו. 

רפורמה במרכזי היום

שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן הקים את הוועדה לבחינת מרכזי יום לעיסוק ולפנאי לבוגרים עם אוטיזם וצורכי תמיכה גבוהים בראשותה של פרופסור קורי שולמן ובהשתתפות נציגי משפחות, מפעילי מסגרות, גורמי אקדמיה ונציגי משרד הרווחה והביטחון החברתי. חזון הוועדה היה לספק שירותים משמעותיים במרכזי היום בדגש על אוטונומיה ואיכות חיים, והמלצותיה כללו: הגדלת תקינה ושכר, הכשרות והתמקצעות, הקטנת גודל המסגרות, שיפור המבנים הפיזיים וסביבת המרכזים, שדרוג אופי הפעילות ומתן גמישות ניהולית. יש עתיד מחויבת לביצוע רפורמה במרכזי היום שתתבסס על מימוש המלצות הוועדה בעלות תקציבית של 27 מיליון שקלים. 

פיקוח

שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן החל בתהליך מקיף לשדרוג הפיקוח במוסדות הרווחה בדגש על מסגרות לאנשים עם מוגבלות וחסרי ישע. תהליך זה יקודם באמצעות חידוד ובחינה של הכלים לביצוע פיקוח ורגולציה מיטבית, הן באגפי הרווחה ברשויות המקומיות והן בארגונים מפעילים של שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות. בין היתר תוגדל משמעותית התקינה המיועדת למפקחים ולעובדים סוציאליים ברשויות המקומיות; יורחבו סמכויות המפקחים ויכולת האכיפה, לרבות הצבת מצלמות ומתן אפשרות למפקח לצפות בהן; וכן ינקטו צעדים מחמירים כלפי מסגרות שיתרחשו בהן מקרים שאינם עולים בקנה אחד עם הסטנדרט הטיפולי. יש עתיד מחויבת לביטחונם האישי של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם ותפעל ככל הנדרש לשמירה על איכות הטיפול. 

מעונות יום שיקומיים

מעונות היום השיקומיים מופעלים בשיתוף של משרד הרווחה והביטחון החברתי ומשרד הבריאות ומיועדים לפעוטות בגילי 0–3 בעלי עיכוב התפתחותי הזקוקים לטיפולים פרא-רפואיים. כתוצאה מהזנחה רבת שנים מעונות אלו מתמודדים עם תורי המתנה ארוכים, מצוקת כוח אדם פרא-רפואי ומחסור בשעות ליווי פרטני. כדי להתמודד עם אתגרים אלו אישר שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן את בנייתם של 17 מעונות יום שיקומיים בכל רחבי מדינת ישראל בעלות תקציבית של 74 מיליון שקלים. נוסף על כך, בשיתוף פעולה בין השר מאיר כהן לחבר הכנסת רון כץ, נוסף תקציב של 10 מיליון שקלים המיועד לשעות ליווי פרטניות ולהכשרת סייעות. כמו כן עברה החלטת ממשלה רב משרדית בהובלת ראש ממשלת ישראל יאיר לפיד לביצוע רפורמה להתמודדות עם המחסור בכוח אדם פרא-רפואי. יש עתיד מחויבת לפעול כדי שמעונות היום השיקומיים יתוקצבו בצורה מספקת לרווחת הפעוטות.  

חוק זכויות משתקמים

שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי העבירה בוועדת השרים לענייני חקיקה את חוק זכויות משתקמים, המעניק לבעלי מוגבלות המוגדרים כמשתקמים זכויות סוציאליות בדומה לאלו של כלל העובדים. במסגרת זו ניתן שכר מינימום מותאם, ימי חופשה, ימי מחלה, שעות עבודה, הפסקות ועוד. העברת חוק זכויות המשתקמים תאפשר לשלב יותר משתקמים זמניים במקומות תעסוקה שיקומיים בדרכם לשוק העבודה הפתוח. יש עתיד תפעל להעברת חוק זה שייצור הזדמנויות תעסוקה איכותית לאנשים עם מוגבלויות המוגדרים כמשתקמים. 

כלבי השירות

הסדרת מעמדם של כלבי השירות- שר הרווחה והביטחון החברתי בשיתוף פעולה עם חברי כנסת נוספים העבירו חוק המסדיר לראשונה את מעמדם של כלבי הסיוע המאומנים ללוות אנשים עם מוגבלויות וכן מחייב את כניסתם למקומות ציבוריים, בדומה לכלבי הנחייה. לפי החוק, משרד הרווחה והביטחון החברתי יתכלל את נושא זיהוי כלבי השירות בצורה שאינה מהווה מעמסה בירוקרטית, על פי תקן בין-לאומי והכרה בארגוני גג הקובעים את סטנדרט ההכשרה בעולם. הסדרה זו תסייע לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות, כגון מתמודדי נפש ונפגעי פוסט טראומה להשתלב בצורה מיטבית בחברה הישראלית בתוך כדי הקפדה על הסטנדרטים הנהוגים בעולם לעניין אילוף כלב השירות והתאמה לסוג המוגבלות. יש עתיד מחויבת להשלמת תהליך הסדרת מעמדם של כלבי השירות.

ייצוג הולם במגזר הציבורי

ייצוג הולם לאנשים עם צרכים מיוחדים במגזר הפרטי – חה"כ יוראי להב הרצנו קידם חקיקה שמטרתה לעגן את החובה לייצוג הולם של אנשים עם צרכים מיוחדים במגזר הפרטי, כפי שקיים היום במגזר הציבור והממשלתי. ההצעה קובעת כי כל חברה ובה למעלה מ-100 עובדים תדאג ש-5% מעובדיה יהיו אנשים עם צרכים מיוחדים, בדגש על הצורך לפתח עבורם משרות איכותיות. "יש עתיד" תמשיך להיות בחזית המאמץ לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בשוק התעסוקה כחלק בלתי נפרד מיכולתם של אנשים לעצב את מסלול חייהם ולמששו.

חיזוק האכיפה

חיזוק האכיפה על זכויות לאנשים עם מוגבלות- חה"כ יוראי להב-הרצנו קידם תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות המגביר את חובת ההנגשה של מבנים ציבוריים עבור אנשים עם צרכים מיוחדים. החוק משפר את יכולת האכיפה של הנציבות לשוויון זכויות במשרד המשפטים ומאפשר הטלת עיצומים כספיים למי שמפר את החוק וסיוע בהגשת תביעות. יש עתיד מחויבת להנגשת כלל המבנים הציבוריים לאנשים עם מוגבלויות.

ייצוג הולם במגזר הפרטי

חה"כ יוראי להב-הרצנו קידם חקיקה שמטרתה לעגן את החובה לייצוג הולם של אנשים עם צרכים מיוחדים במגזר הפרטי, כפי שקיים היום במגזר הציבור והממשלתי. ההצעה קובעת כי כל חברה ובה למעלה מ-100 עובדים תדאג ש-5% מעובדיה יהיו אנשים עם צרכים מיוחדים, בדגש על הצורך לפתח עבורם משרות איכותיות. יש עתיד תמשיך להיות בחזית המאמץ לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בשוק התעסוקה כחלק בלתי נפרד מיכולתם של אנשים לעצב את מסלול חייהם ולממשו.

קח אותי לנושאים העיקריים