+
מצע יש עתיד
למצע >

מצע עליה וקליטה
עליה וקליטה

מה שינינו?

  • בעקבות המלחמה באוקראינה סייענו ליותר מ-30,000 עולים חדשים להגיע לישראל.
  • המשכנו במבצע 'צור ישראל', שנועד להביא ארצה כ-2,000 עולים מקרב הקהילות המבקשות עלייה לארץ מאתיופיה.

מה נשנה?

  • נפעל לייצר תמריצים תעסוקתיים במשק, הן למעסיקים והן לעולים עצמם כדי לשלבם בהקדם בשוק העבודה הישראלי.
  • נכיר בוותק המקצועי בארץ המוצא.
  • נאבק באפלייה ובגזענות כלפי יהודי אתיופיה ונוודא כי הם מקבלים את הכלים לשילוב מיטבי.
למצע המלא

הקדמה

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות" (מתוך מגילה העצמאות). מדינת ישראל היא מדינתם של כל יהודי העולם, ובכך שעריה יהיו פתוחים כביתם של יהודי התפוצות והגולה. ישראל נבנתה על ידי עולים וממשיכה להתפתח בזכותם. מתוקף מעמד מיוחד זה של הארץ, יש עתיד רואה…למצע המלא

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות" (מתוך מגילה העצמאות). מדינת ישראל היא מדינתם של כל יהודי העולם, ובכך שעריה יהיו פתוחים כביתם של יהודי התפוצות והגולה. ישראל נבנתה על ידי עולים וממשיכה להתפתח בזכותם. מתוקף מעמד מיוחד זה של הארץ, יש עתיד רואה חובה חוקית, מוסרית וערכית לעודד ולקלוט כל יהודי המבקש לממש את זכותו לעלות לארץ. יש עתיד רואה במחויבות לקליטה ולעלייה את החובה של מדינת ישראל להיות אחראית לקליטתם המיטבית של עולים חדשים וכך לסלול את דרכם החדשה של העולים, לסייע להם להשתקע בארץ בהצלחה, בד בבד עם מתן כלים ושירותים נגישים ואפקטיביים, ולהבטיח כי לכל עולה יינתן מענה לקשיים הנקרים בדרכו. יש עתיד פעלה, ותמשיך לפעול, לנוכח האתגרים הרבים הניצבים בפני אוכלוסיית העולים, כאשר הבולט שבהם הוא קושי ההשתלבות בתעסוקה. נפעל להמשיך ולקדם את שילובם של העולים החדשים בשוק העבודה, נאפשר השתלבות מהירה של עולים במקצועות שבהם עסקו לפני עלייתם על ידי המרת רישיונות מקצועיים, נקיים בחינות מקצועיות בשפת המקור ונפעל ליצירת תמריצים למעסיקים שיעסיקו עולים חדשים בכלל. נפעל להרחבת הסיוע לעולים חדשים כדי לוודא את קליטתם המוצלחת. נדאג להרחבת המעטפת והסיוע לילדים עולים במערכת החינוך ומחוצה לה, נציע פתרונות רחבים ככל האפשר כדי לרכך את משברי הקליטה שחוות משפחות בשנים שלאחר העלייה. כמו כן נשפר ונייעל את תוכנית "האולפן", בין השאר דרך כיתות קטנות יותר וחומר לימוד עדכני עם הנגשה שפתית, נדאג להארכת זמן אפשרות מימוש הזכאות ללימודי עברית מסובסדים הניתנים על ידי המדינה. נמצא פתרונות מתקדמים להוראת שפה, בין השאר באופן מקוון. נמקד סיוע ייחודי לאזרחים ותיקים ולזקנים עולים כדי להתאים ולהנגיש את השירותים הניתנים לגיל השלישי. נמשיך לטפל בחיילים עולים בודדים, לפני שירותם הצבאי, במהלכו ולאחריו, ולחיזוק הקשר של יהודים בחו"ל עם ישראל באמצעות פרויקטים ציוניים המעודדים עלייתם ארצה, שהיא חיונית לצמיחתה ולהבטחת עוצמתה של ישראל. 

תעסוקה

חלק מרכזי מחיי אדם הוא היכולת להתפרנס בכבוד ולהימצא בסביבת עבודה משמעותית ותומכת. אנו מאמינים שיציאה לתעסוקה מוקדמת ככל האפשר עם המעבר לישראל מאפשרת קליטה טובה יותר לעולים החדשים. לצורך כך יש עתיד סבורה כי מחובתה של מדינת ישראל לייצר תמריצים תעסוקתיים במשק הן למעסיקים והן לעולים עצמם כדי לשלבם בהקדם בשוק העבודה הישראלי. לפיכך יש עתיד תפעל להרחבת הכלים הממשלתיים לקידום תעסוקת עולים. נקדם הכשרות ייחודיות מונגשות שפתית, נסייע לעולים במציאת תעסוקה באמצעות מרכזי השמה והכוונה ייעודיים וניתן תמריצים למעסיקים המשלבים עולים חדשים. יש עתיד תפעל להרחבת הסיוע בקליטת עולים במקצועות חופשיים אשר בהם עסקו ולהם הוכשרו בארץ מוצאם, בין השאר בתחומי הרפואה והחינוך. נציין, כי יש עתיד פעלה בכנסת ה-19 באמצעות חה"כ יעל גרמן, שרת הבריאות אז, להוספת עשרות תקנים לרופאים עולים ותמשיך לפעול בעניין ככלי לקידום מוביליות בחברה הישראלית התורם לעולים וגם למערכת הבריאות הסובלת ממחסור ברופאים. נמשיך לקדם הנגשה שפתית במבחני רישוי והסמכה ובמבחנים אחרים ההופכים לחסם שפתי בדרך לתעסוקה הולמת של עולים חדשים, כפי שקידמנו הקלה בבחינת הרישוי לסטודנטים לרפואה. 

השתלבות עולים בשירות המדינה – יש עתיד תמשיך לפעול לעידוד השתלבות עולים בשירות המדינה ולהבטחת ייצוגם ההולם בשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה ונציבות שירות המדינה. יהיה דגש מיוחד על שילובם ועל קידומם של יוצאי אתיופיה בחברות הממשלתיות ואת ייצוגם ההולם במשרדי הממשלה, וכך תמשיך להוביל לקליטתם של מאות מבני הקהילה בתפקידים בכל רמות השכר בשירות הציבורי, לעומת העבר, כשמרביתם היו עובדי מנהלה ועזר.

הכרה בוותק מקצועי בארץ המוצא עולים רבים מגיעים לישראל בגיל מבוגר כדי לצבור ותק תעסוקתי, וכפועל יוצא – זכויות פנסיוניות, אשר יאפשרו להם קיום בכבוד לאחר הפרישה. עולים אלו צברו ותק תעסוקתי משמעותי בארצות המוצא, אך אינם מקבלים הכרה בוותק זה לצורך צבירת הזכויות בארץ. יש לציין כי עולים משתלבים היטב בחברה הישראלית ובכוח העבודה, רובם בשוק הפרטי. חלקם הגדול הועסק על ידי חברות כוח אדם, ועד לשנת 2008, בטרם כניסתו לתוקף של צו הרחבה בנושא, לא בוצעו עבורם הפרשות פנסיוניות משמעותיות. בשנים הקרובות העולים הללו צפויים להגיע לגיל הפנסיה ובלית ברירה להצטרף למעגל העוני, כאשר הכנסתם קטנה מאוד והם ממשיכים לשאת ביוקר המחייה הישראלי.

עידוד עסקים קטנים ובינוניים בבעלות עולים –נקדם ונעודד עסקים קטנים ובינוניים של עולים חדשים על ידי מתן ליווי וכלים ייחודים לעולים חדשים המעוניינים להיות בעלי עסקים עצמאיים.

קהילת יוצאי אתיופיה

קהילת יוצאי אתיופיה מצויה בתהליך של שינוי והתקדמות, אך על אף מגמת השיפור לאורך השנים במדדים השונים, עדיין קיימים פערים בהשתלבותם בחברה הישראלית. שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית בצורה מיטבית בתחומי הדיור, ההשתלבות בשוק העבודה, רמת חיים ורווחה, בריאות, חינוך והשכלה, נוער ושילוב בצבא מהווים אתגר מתמשך. מדינת ישראל השקיעה בשילוב יוצאי אתיופיה משאבים רבים, אך באופן מפוזר כך שפעמים רבות המשאבים נוצלו בצורה לא טובה, או לא הגיעו לקהילה כלל. נוכח הצורך בסגירת פערים בתחומים השונים בדרך לשילוב מיטבי של הקהילה בחברה, נדרש מאמץ של שילוב כוחות בין גופי המדינה, המגזר השלישי והקהילה תוך ניצול ההצלחות והעוצמות מהשטח.

העלאת שארית יהודי אתיופיה

נפעל לבדיקה מהירה ולמתן הכרעה בדבר העולים הממתינים במחנות באתיופיה, נפסיק את ההתמהמהות המתמשכת בדבר עלייתם האיטית של המאושרים לעלות לישראל מאתיופיה, נפעל להפחתת הסחבת והבירוקרטיה בעניין זה בכדי לדאוג לאיחוד המשפחות הקרועות.

 

מאבק באפליה ובגזענות כלפי יהודי אתיופיה ושילובם המיטבי בישראל

'יש עתיד' מאמינה כי לשם שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית על המדינה לקחת אחריות וחלק פעיל במאבק באפליה וגזענות כלפי ישראלים ממוצא אתיופי באמצעות חקיקה, אכיפה, חינוך הציבור והנכחה חיובית. נוביל את המאבק באפליה ובגזענות, נדאג לגשר על הפערים שנוצרו ונקדם יוזמות ייחודיות בכדי למגר את הגזענות.

הרישומים המשטרתיים והפליליים של בני נוער יוצאי אתיופיה

דו"ח ועדת פלמור שפעלה לאחר המחאה הציבורית של יוצאי אתיופיה קבע באופן חד משמעי כי המשטרה נקטה בפרקטיקה של שיטור יתר כלפי אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. תיקים רבים נפתחו בקלות רבה מדי וללא הצדקה כנגד צעירים בני הקהילה, דבר אשר מהווה חסם משמעותי להצלחתם העתידית. רישום משטרתי או פלילי משפיע באופן ישיר על יכולתו של צעיר להתגייס ובכך  פוגע ביכולת שלו להפוך לחלק אינטגרלי מהחברה הישראלית.

בשנת 2018 החליטו נשיא המדינה דאז, מר ראובן ריבלין ומשרד המשפטים על מתווה המאפשר את מחיקת הרישומים הפליליים של בני נוער יוצאי אתיופיה שהורשעו בעבירות של הפרות הסדר הציבורי. אך על פי נתוני משרד המשפטים המתווה לא צלח. הסיבות לכך הן מגוונות והבולטת שבהם היא שהמתווה לא הותאם ולא ניתן דגש בבנייתו לפתרון שאלת חוסר האמון של הנערים במערכת, ועל כן מעט מאוד צעירים נענו למתווה והבעיה נותרה בעינה.

יש עתיד תפעל לקידום תוכנית למחיקת רישומים משטרתיים ופליליים כך שיוסרו חסמי חוסר האמון, בן אם באמצעות אפשרות למחיקת הרישום המשטרתי או הפלילי באמצעות עורך דין, העברת הסמכות למחיקת הרישום לגורם במשרד המשפטים, הליך מחיקת רישום מרוכז לנוער הלומד בפנימיות וכך הלאה.

צעירים

תמיכה ב"דור 1.5" – "דור 1.5" הם צעירים אשר נולדו בתפוצות וגדלו בישראל, רבים מהם מדווחים על תחושת חוסר שייכות. מדובר בילדים שעלו לארץ עם הוריהם, קיבלו בבית חינוך של ארצות המוצא, אבל מחוץ לבית קיבלו חינוך של הסביבה הקולטת. יש עתיד תמשיך לפעול להשתלבותם במערכת החינוך, באקדמיה ובתעסוקה, ולהקל על המפגשים בינם לבין מוסדות המדינה. 

הנגשה לשונית

הקושי הלשוני של העולים הינו מרכזי בקשר שלהם עם מוסדות המדינה. לכן פעלנו לשכלל את ההנגשה הלשונית של הוראות, של מבחני הסמכה ושל מכרזי עבודה לעולים שאינם שולטים בשפה העברית. כאמור, נפעל למיצוי רחב ככל שניתן של לימודי העברית הניתנים בסבסוד על ידי המדינה ונאריך את תקופת היכולת למימוש הזכאות ללימודים באולפן. 

קח אותי לנושאים העיקריים